Zástavní právo

Úrok od
4,79 %

Mezi věcná práva k cizí věci, která slouží k zajištění dluhu v ujednané výši pro případ, že by dlužník včas a řádně dluh nesplatil, patří zástavní právo. Předmětem zástavněprávního vztahu je zástava, která může být v případě nesplnění pohledávky zpeněžena a výtěžek získá věřitel. Setkat se můžete s:

Zástavní právo k nemovitosti

Kdo si chce sjednat hypotéku, ten musí počítat se zástavním právem na nemovitost jako pojistkou, že bude dluh splácet. Zástavní právo v katastru totiž bance v případě, že dlužník nebude plnit svou povinnost, umožňuje prodat zastavené nemovitosti a uspokojit tak svou pohledávku. Prodej nemovitosti je ale až krajním řešením nesplácení dluhu z úvěru a musí být realizován s přivolením soudu, zpravidla dražbou.

Zástavní právo smluvní

Zástavní právo smluvní k nemovitosti je právo k cizímu majetku a využívá se v okamžiku, kdy dlužník přestane dluh splácet. Setkat se s ním můžete právě u hypoték, kdy bance v případě, že dlužník neplní své povinnosti, zůstane nemovitost.

Zástavní právo soudcovské

Zvláštním způsobem výkonu exekuce je zřízení soudcovského zástavního práva na nemovitost, které spočívá v tom, že nedojde k přímému postižení majetku povinného a bezprostřednímu uspokojení dluhu, ale pro věřitele má pouze zajišťovací funkci.

Exekutorské zástavní právo

Exekutorské zástavní právo se zřizuje v samostatném řízení zahájeném na základě návrhu věřitele u exekutora a vzniká dnem právní moci exekučního příkazu. Pokud se týká nemovitosti evidované v katastru nemovitostí, exekutor o takovém návrhu vyrozumí katastrální úřad.

Daniela Opletalová
Daniela Opletalová
Dany je naše grafička a content specialistka, která vlnami online marketingu proplouvá už od roku 2018. Miluje práci v kolektivu a na smysluplných projektech.

Související pojmy

Zástava nemovitosti

Banka při poskytnutí hypotéky podstupuje riziko, že klient nesplatí vypůjčenou částku určenou na pořízení vlastního bydlení.

Katastr nemovitostí

Katastr nemovitostí spravuje informace o nemovitostech v České republice.

Dlužník

Za dlužníka je označována fyzická nebo právnická osoba, která se zavázala jiné osobě (věřiteli) splatit poskytnutou finanční půjčku dle domluvených podmínek včetně sjednané odměny (úroku).

Věřitel

Jako věřitel je označován ten, kdo má vůči jiné fyzické nebo právnické osobě pohledávku a domáhá se svého práva – například splacení dlužné částky včetně úroku.

Online sjednání hypotéky
Podpora online hypotečního specialisty
Zvýhodněné podmínky
Přehledné hypoteční bankovnictví

Napsali o nás

Hodnocení: 4.9 | 453 recenzí

Nepřehlédněte

Odhalujeme skryté poplatky a upozorňujeme na ně.