Jako věřitel je označován ten, kdo má vůči jiné fyzické nebo právnické osobě pohledávku a domáhá se svého práva – například splacení dlužné částky včetně úroku. Věřitelem může být nejen banka, firma nebo stát, ale také například matka domáhající se úhrady výživného nebo člověk, který půjčil své peníze známému a ten je řádně nevrátil dle smlouvy.

věřitel

Zajištěný věřitel

Zajištěným věřitelem je ten věřitel, který si svou pohledávku zajistil věcí nebo právem z majetku dlužníka. V případě hypoték vystupuje jako zajištěný věřitel banka, která má svoji pohledávku zajištěnou zástavním právem na určitou nemovitost (např. byt, rodinný dům, pozemek). V případě, že dlužník hypotéku nesplácí, uspokojí banka svoji pohledávku z prodeje nemovitosti.

Banky si zájemce o hypotéku důkladně prověří

Banky při poskytování hypoték vždy podstupují riziko, že nezískají vypůjčené peníze zpět. Aby bylo toto riziko pro banku co nejnižší, před poskytnutím úvěru si každého zájemce řádně prověří. Zajímá se nejen o hodnotu zastavované nemovitosti, ale také výši a zdroj příjmu, výši pravidelných výdajů i dosavadní platební historii žadatele o hypotéku.

Související pojmy

Banka

Finanční instituce, u které si finance můžete uložit nebo naopak vypůjčit, se označuje jako banka.

Zástavní právo

Mezi věcná práva k cizí věci, která slouží k zajištění dluhu v ujednané výši pro případ, že by

Zástava nemovitosti

Banka při poskytnutí hypotéky podstupuje riziko, že klient nesplatí vypůjčenou částku určenou na pořízení vlastního bydlení.

Ručitel

Poskytovatelé úvěrů a půjček se snaží minimalizovat možné riziko nesplacení a v některých případech vyžadují dodatečnou záruku v podobě ručitele.

Online sjednání hypotéky
Podpora online hypotečního specialisty
Zvýhodněné podmínky
Přehledné hypoteční bankovnictví

Napsali o nás

Hodnocení: 4.9 | 447 recenzí

Nepřehlédněte

Odhalujeme skryté poplatky a upozorňujeme na ně.