Pojištění pozemku: Proč a jak ho sjednat?

Předschválená hypotéka do 24 hodin online z pohodlí domova.
Úrok od
4,89 %
Pojištění pozemku proč a jak pojistit

Součástí pojištění nemovitosti je i pojištění pozemku. Jaké škody mohou na pozemku vzniknout, jaká rizika je možné pojistit a jaké jsou podmínky tohoto pojištění?

06.06.2024 | Roman Müller | 5 minut k přečtení

Obsah článku

Kontaminace půdy chemickými látkami, zaplavení bahnem po vydatných deštích či sesuv půdy jsou jen některé z hrozeb, které mohou znehodnotit váš pozemek. Proti případným škodám na pozemku se lze chránit pojištěním. I když pozemek samostatně pojistit nelze, je zahrnut v rámci širšího pojištění nemovitosti. 

„Přírodní katastrofy a živelné události mají největší dopad především na stavby nacházející se na pozemku. Například při výběru stavebního pozemku je důležité sledovat nejen jeho rozměry, celkovou rozlohu či orientaci, ale také zda neleží v záplavové zóně. Vyšší riziko škody hrozí například i u staveb umístěných v těsné blízkosti skal, kde může případný sesuv způsobit značné škody. Pojištění na takových pozemcích bývá výrazně dražší nebo je podmíněno řadou výluk,“ Miroslav Čejka, specialista pojištění fintech startupu Hyponamíru.cz.

Předmět pojištění

V první řadě si určete, co má být předmětem pojištění. Pozemek je podle zákona nemovitou věcí a jeho součástí je prostor nad i pod povrchem, stavby zřízené na pozemku a jiná zařízení, s výjimkou staveb dočasných. 

Pojištění pozemku jako samostatný produkt neexistuje. Je ovšem pojištěný automaticky s pojištěním nemovitosti. Toto pojištění se tedy vztahuje jak na škody na samotném pozemku, tak na vše, co se na něm fyzicky nachází. V praxi se například jedná o rodinný dům, samostatně stojící garáž, skleník, zahradní domek, bazén či oplocení pozemku. Může se ovšem jednat i o stromy na lesních pozemcích či v sadech.

Typy pojištění pozemku

Existuje několik hlavních druhů pozemků. Nyní si podrobněji probereme možnosti pojištění některých z nich. 

Pojištění stavebního pozemku: Tento typ pozemku je určen pro výstavbu rodinných domů, bytových domů nebo komerčních objektů. Stavební pozemek je pojištěn v rámci pojištění nemovitosti ve výstavbě. Pojištění by mělo zahrnovat rizika spojená se stavební činností. Kryje například riziko krádeže stavebního materiálů umístěného na pozemku. 

Pojištění zastavěné plochy a nádvoří: Zastavěnou plochou se rozumí prostor pod stavbami na daném pozemku. Kromě hlavní stavby se může jednat i o drobnější vedlejší stavení jako jsou garáže, zahradní domky apod. Pojištění nemovitosti by mělo chránit škody na všech stavbách na pozemku. 

Pojištění pozemku určeného k rekreaci: Na pozemcích pro rekreační účely se nacházejí především chaty a chalupy. Tyto nemovitosti je třeba pojistit pro případ vzniku škody při živelních událostech jako jsou povodně, vichřice, krupobití či sesuvy půdy. Rovněž je nutné myslet na škody způsobené při krádeži či vandaly.  

Pojištění zahrady: Zahrady patří mezi zemědělské pozemky. Určeny jsou především pro drobné zahradničení a mohou být pojištěny proti škodám na stavbách, které způsobila povodeň nebo vandal.

Pojištění lesa: Lesní pozemky vyžadují pojištění lesního porostu proti rizikům jako jsou požáry a škody způsobené vichřicemi nebo kůrovcem. Pojištění může také zahrnovat náklady na obnovu lesa po kalamitě. 

Pojištění zemědělského pozemku: Tato kategorie zahrnuje například ornou půdu, pastviny a sady. Pojištění by mělo chránit před přírodními katastrofami, které mohou poškodit úrodu nebo zemědělskou infrastrukturu.

TIP

Druh pozemku je uveden v listu vlastnictví. K dispozici je online na stránkách katastru nemovitostí

Pojištění majetku

Vhodné pojištění majetku musí řešit nejen běžní občané (tzn. fyzické osoby), ale také podnikatelé. Vysoké škody totiž vznikají i na stavbách a pozemcích určených k podnikání. V praxi se jedná například o různé kancelářské budovy, výrobní haly, sklady a podobně. 

„Podnikatelé by si měli pojistit nejen budovy, ale také své vybavení, zásoby materiálu a dokončených výrobků. Při pojistné události často dochází i k dočasnému omezení činnosti, proto se vyplatí pojistit i pro případ přerušení provozu. Samozřejmostí je pojištění odpovědnosti zaměstnavatele. Toto pojištění kryje nároky zaměstnanců na náhradu škody v případě pracovních úrazů nebo nemocí z povolání,“ doplňuje Miroslav Čejka. 

Jak pojistit pozemek

Pojištění musí dostatečně chránit především hlavní a vedlejší stavby nacházející se na pozemku. Může se jednat například o rodinné či bytové domy určené k trvalému bydlení, samostatně stojící garáže, přístavby na pozemku, chalupy či chaty. Zvážit je třeba veškerá reálně hrozící rizika. 

Hrozící rizika

Cílem pojištění je nahradit vzniklou škodu na nemovitosti. V pojistných podmínkách vždy naleznete seznam pojištěných rizik. Pojišťovna může například pomoci při škodách způsobených následujícími událostmi. 

Vybraná rizika:

 • Pojištění proti požáru a škod způsobených kouřem při požáru
 • Pojištění proti vichřici a krupobití
 • Pojištění proti povodním a záplavám 
 • Pojištění škod způsobených tíhou a tlakem sněhu nebo námrazy
 • Pojištění proti zemětřesení, lavinám, sesuvu půdy a zřícení skal
 • Pojištění pro případ nárazu vozidla (pozn. pojištění se vyplatí u domů umístěných v těsné blízkosti frekventovaných komunikací)
 • Pojištění pro případ výbuchu a škodám způsobeným následnou tlakovou vlnou
 • Pojištění pro případ úderu blesku
 • Pojištění pádu stromů, stožárů, letadla nebo jiných předmětů na stavbu
Základní rizika pojištění nemovitosti

Kromě základních rizik si lze připojistit i řadu doplňkových rizik. Pojišťovny obvykle nabízí více balíčků a úrovní pojištění nemovitosti. Přidat si můžete například pojištění proti vandalismu (např. poškození fasády sprejery), krádeži nebo poškození skel a okenic. 

„Existuje široké spektrum nepředvídatelných událostí, které mohou ohrozit vaši nemovitost a způsobit finanční škodu. Pojištění je proto třeba řešit komplexně. Je nutné zvážit veškerá reálně hrozící rizika a tomu přizpůsobit výběr pojištění. Klíčová je rovněž výše pojistných částek. A to nejen výše celkového limitu pojištění, ale i dílčích limitů pro konkrétní rizika i části stavby,“ doplňuje Miroslav Čejka.  

Na co se vztahuje pojištění nemovitosti

Pojištění nemovitosti se vztahuje na vše, co je se stavbou pevně spojeno. Jedná se jak o jednotlivé stavební součásti vnitřního prostoru objektu, tak i vnější součásti stavby. 

Pojištění tedy kryje například škody na obvodových a vnitřních zdech, obkladech a malbách, stropech, oknech, dveřích, rozvodech vody, kanalizace, plynu, elektroinstalace, topení, podlahových krytin či sanitárního zařízení koupelen a WC. 

Vnější součástí stavby jsou například:

 • Okapy 
 • Antény a hromosvody
 • Venkovní žaluzie
 • Fotovoltaické panely
 • Tepelná čerpadla

Sjednání pojištění

Pojištění nemovitosti je komplexní produkt, a proto se vyplatí vše probrat s odborníky. Nezávislý pojišťovací specialista vám pomůže nejen správně nastavit podmínky smlouvy, ale také srovnat aktuální nabídky jednotlivých pojišťoven. Upozorní vás rovněž na rizika, která byste neměli opomenout.

Pravidelná aktualizace pojištění

Pojistnou smlouvu je nutné pravidelně aktualizovat. Jedině tak zajistíte, že pojištění stále odpovídá aktuální situaci a předejte případnému podpojištění nemovitosti. Obecně doporučený interval pravidelné kontroly smlouvy jsou 2 roky. 

„Smlouvu je třeba aktualizovat i v případě, kdy jste dokončili významnou investici do nemovitosti, jako je rekonstrukce, přístavba nebo pořízení tepelného čerpadla či fotovoltaické elektrárny. Podmínky je třeba nastavit tak, aby odpovídala nové hodnotě majetku,“ dodává Miroslav Čejka. 

hrosik web
Roman Müller
Redaktor
Roman Müller je obsahový specialista se zaměřením na finanční trh, především hypotéky. V oboru se pohybuje už řadu let a tak ví, co vás zajímá.
Online sjednání hypotéky
Podpora online hypotečního specialisty
Zvýhodněné podmínky
Přehledné hypoteční bankovnictví

Napsali o nás

Hodnocení: 4.9 | 447 recenzí

Nepřehlédněte

Odhalujeme skryté poplatky a upozorňujeme na ně.