Pojištění

Úrok od
4,89 %

Finanční službu, která má tlumit finanční dopady některých negativních událostí, které nemůžeme ovlivnit, označujeme jako pojištění. Jaké jsou jeho podmínky a typy?

Lidé sjednávají pojištění

Když se řekne pojištění

Za pojištění můžeme označit závazek pojistitele podložený pojistnou smlouvou mezi pojistitelem a pojistníkem, který pojištění sjednává ve prospěch pojištěného. Jeho účelem je mírnit dopad škodní události. Pojistník platí pojistiteli pojistné, pojištění se vztahuje jen na určité, předem dohodnuté, pojistné události, které mohou nastat.

Můžeme ho charakterizovat i jako přenesení rizika vzniku negativních důsledků nahodilých událostí, které vedou k újmě na zdraví, životě či majetku, z osoby, která je těmto rizikům vystavena, na pojišťovnu. Ta pak poskytne pojistné plnění.

Při sjednání hypotéky se vyplatí uzavřít rizikové životní pojištění. V případě smrti nebo trvalé invalidity totiž finančně nezatížíte vaši rodinu. Přečtěte si, proč je dobré mít životní pojištění a podle čeho jej vybrat.

Typy pojištění

  • Pojištění osob, do kterého patří třeba životní pojištění, úrazové pojištění, pojištění pro případ nemoci, důchodové pojištění, nemocenské pojištění apod.
  • Neživotní pojištění jako je pojištění majetku, pojištění odpovědnosti, pojištění proti odcizení, pojištění právní ochrany, pojištění úvěru nebo záruky, pojištění finančních ztrát.

Více o jednotlivých pojištěních najdete v článku Hypotéka a pojištění.

Daniela Opletalová
Daniela Opletalová
Dany je naše grafička a content specialistka, která vlnami online marketingu proplouvá už od roku 2018. Miluje práci v kolektivu a na smysluplných projektech.

Související pojmy

Pojištění nemovitosti

Nejen

Pojistná událost

Nahodilou skutečnost, na kterou se vztahuje sjednané pojištění, označujeme jako pojistnou událost.

Pojistná smlouva

Sjednáváte si pojištění k hypotéce? Jeho základem je pojistná smlouva, kterou se pojistitel zavazuje poskytnou pojistné plnění pojistníkovi nebo třetí osobě.

Pojištění domácnosti

Pojištění domácnosti je druh pojištění, které chrání majetek a majitele domácnosti před různými riziky, jako jsou požáry, krádeže, vichřice, zemětřesení a další.

Životní pojištění

Životní pojištění by si měl sjednat každý, kdo chce a potřebuje ochránit sebe a své blízké pro případ pojistné události v podobě dlouhodobé pracovní neschopnosti, trvalé invalidity, onemocnění, smrti a dalších kritických životních situací spojených se zdravím.

Online sjednání hypotéky
Podpora online hypotečního specialisty
Zvýhodněné podmínky
Přehledné hypoteční bankovnictví

Napsali o nás

Hodnocení: 4.9 | 447 recenzí

Nepřehlédněte

Odhalujeme skryté poplatky a upozorňujeme na ně.