Hypotéka ve zkušební nebo výpovědní době – lze ji získat?

Předschválená hypotéka do 24 hodin online z pohodlí domova.
Úrok od
4,89 %
Jak získat hypotéku ve zkušební nebo výpovědní době

Získání hypotéky ve zkušební nebo výpovědní době je obtížné. Poradíme vám, jak získat hypotéku při změně zaměstnání.

21.09.2023 | Roman Müller | 5 minut k přečtení

Obsah článku

Odstartovali jste kariéru u nového zaměstnavatele nebo naopak držíte v ruce čerstvou výpověď a čeká vás hledání nového uplatnění? V těchto životních situacích bude získání hypotéky složité.

Obecně totiž platí, že banky neschvalují hypoteční úvěry žadatelům ve zkušební či výpovědní době. Určitá šance na její získání ovšem je. Máme pro vás několik tipů, jak se získává hypotéka při změně práce. 

„Lidé běžně hledají ideální bydlení řadu měsíců, někdy i let. Pokud padne rozhodnutí začít stavět nebo se naskytne jedinečná příležitost ke koupi nemovitosti, je třeba mít vyřešené financování. Proto každému doporučuji řešit hypotéku v dostatečném předstihu. Banky umožňují sjednání hypotéky i bez nemovitosti, tedy ještě předtím, než si vyberete konkrétní byt či dům. Hypotéku se vyplatí sjednat dopředu i v případě, kdy očekáváte nebo uvažujete o změně zaměstnání,“ uvádí Miroslav Majer, CEO fintech startupu hyponamíru.cz.

Hypotéka pro zaměstnance a podnikatele

Banky se při hodnocení žádosti o hypotéky budou vždy zajímat o vaše příjmy. Sledovat budou jak jejich výši, tak i odkud pocházejí. V případě zaměstnanců je hlavním zdrojem příjmu práce například pro soukromou firmu, neziskovou organizaci nebo stát. Pokud máte příjem ze zaměstnání, potvrdí vám jeho výši zaměstnavatel.

Podnikatelé pracují takzvaně sami na sebe a jejich příjmy nemusí být pravidelné a stabilní. To je také důvod, proč jsou OSVČ v očích bankéřů považováni za rizikovější klienty. U podnikatelů hodnotí banky příjmy podle předložených daňových přiznání. 

Příjmy musí být dostatečně vysoké pro splnění úvěrových ukazatelů stanovených Českou národní bankou.

Limity DTI, LTV od 1. 7. 2023

Jaké příjmy se počítají do hypotéky?

Banky mají povinnost ověřit vaši úvěruschopnost. Vaše příjmy musí být stabilní a dostatečně vysoké, abyste zvládli hypotéku bezpečně splácet. Nejdůležitější jsou pravidelné příjmy, což jsou právě příjmy ze zaměstnání či podnikání. 

Řada zájemců o hypotéku má ovšem i další příjmy. Většina bank akceptuje například rodičovský příspěvek, peněžitou pomoc v mateřství, výživné přiznané soudem, výsluhový příspěvek nebo invalidní, starobní či vdovský důchod. „Existuje ovšem i příjmy, které banka při žádosti o hypotéku rozhodně neuzná. Jde o podporu v nezaměstnanosti, příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, jednorázový příspěvek na dítě, porodné, pohřebné, příspěvek na úhradu potřeb dítěte, nemocenské dávky, dávky pro osoby se zdravotním postiženým, ošetřovné či sirotčí důchod,“ upozorňuje Miroslav Majer. 

Banky obvykle neakceptují ani krátkodobé a nestabilní příjmy. Do této skupiny patří například odměny plynoucí z různých dohod o provedení práce, dohod o pracovní činnosti či brigád. 

Za určitých podmínek mohou být uznány i příjmy z pronájmu nemovitostí. Musí ovšem existovat nájemní smlouva a příjmy musí být řádně zdaněny (pozn. pod §9 příjmy z pronájmu). 

TIP

Zajímá vás, jak banky posuzují jednotlivé příjmy? Podrobně se tomuto tématu věnujeme v článku Jaké příjmy se počítají do hypotéky.

Zkušební doba obvykle trvá 3 měsíce

Vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem upravuje zákoník práce. Zaměstnavatelé mají možnost sjednat se zaměstnancem v pracovní smlouvě zkušební dobu. Toto období slouží především k ověření, zda vzájemná spolupráce bude zúčastněným stranám vyhovovat. Během zkušební doby může zaměstnavatel i zaměstnanec okamžitě ukončit pracovní poměr, a to i bez udání důvodů. 

Běžná zkušební doba podle zákoníku práce trvá maximálně tři měsíce. V případě vedoucích pozic je možné sjednat zkušební dobu delší, a to až šest měsíců. Pokud je zkušební doba jednou sjednána, nesmí být dodatečně prodlužována (pozn. prodlužuje se pouze z důvodů překážek v práci, typicky po dobu nemoci zaměstnance). 

Hypotéka ve zkušební době

Získání hypotéky ve zkušební době je prakticky nemožné. Banka úvěr neschválí, protože nemá jistotu, že novou práci během zkušební doby neopustíte. Pokud se tak stane, přicházíte o pravidelný příjem a hypoteční úvěr ve zkušební době může představovat vysokou finanční zátěž pro váš rodinný rozpočet. 

Existují ovšem možnosti, jak si zajistit financování nemovitosti ve zkušební době. 

Zvýšit šanci na získání úvěru na nemovitost ve zkušební době si můžete včasnou přípravou „Pokud uvažujete o změně zaměstnání a současně plánujete využít hypotéku na financování vlastního bydlení, zažádejte si o úvěr alespoň šest měsíců před podáním výpovědi. Jakmile vám banka hypotéku schválí, později již trvání pracovního poměru neověřuje. Čerpání hypotéky během zkušební doby již nebude problém,“ vysvětluje Miroslav Majer. 

V tomto případě vždy sami řádně zvažte všechna rizika hypotéky ve zkušební době. Sepište si výhody a nevýhody hypotéky ve zkušební době. 

Pro všechny případy se vyplatí mít připravenou dostatečnou finanční rezervu na splátky hypotéky během zkušební doby. Hypotéka a nové zaměstnání se tak nestane finanční pohromou. 

TIP

Nevíte, jak vysoká bude vaše měsíční splátka hypotéky? Pro orientační výpočet splátky hypotéky můžete využít naši online kalkulačku.

Další možností, jak dosáhnout na hypotéku ve zkušební době, je přizvání bonitního spolužadatele. O hypoteční úvěr mohou žádat společně až čtyři osoby. Nejčastěji se jedná například o manžela či manželku, partnera či partnerku, rodiče nebo i dospělé potomky. 

V tomto případě jsou posuzovány pouze jejich příjmy. Pokud jsou dostatečně vysoké, banka hypotéku schválí. Vy jste sice součástí úvěrové smlouvy, ale příjmy neprokazujete.

Miroslav Majer k tomu doplňuje: „Jakmile uplyne zkušební doba, je možné spolužadatele vyjmout z úvěrové smlouvy, a to formou dodatku. Než tak banka učiní, posoudí výši vašich příjmů. Pokud jsou dostatečné, změnu schválí. Počítejte také s tím, že si banka za vyhotovení dodatku účtuje určitý poplatek.“ 

V případě, že žádná z výše popsaných možností nepřichází v úvahu, nezbývá než o hypotéku žádat později. Pokud zůstanete v zaměstnání i po uplynutí zkušební doby, banka vaše příjmy bez problémů posoudí. 

Hypotéka a nestálost zaměstnání

Ani zaměstnanecký poměr po uplynutí zkušební doby nedává absolutní jistotu dlouhodobého příjmu. Můžete totiž nečekaně dostat výpověď nebo se sami rozhodnout pro změnu zaměstnavatele. Ať už skončíte v zaměstnání z jakéhokoli důvodu, začne vám ve většině případů běžet výpovědní lhůta. 

Výpovědní lhůta

Pracovní poměr může být ukončen více způsoby. Pokud vám zaměstnavatel doručil výpověď nebo se dobrovolně rozhodnete výpověď podat, začíná vám běžet výpovědní lhůta. Jedná se o období, kdy docházíte do zaměstnání a plníte své běžné pracovní povinnosti, ale již běží proces výpovědi. 

Nejkratší možná délka výpovědní lhůty je ze zákona dva měsíce. V pracovní smlouvě může být ovšem sjednána výpovědní doba i delší. Po uplynutí této lhůty pracovní poměr zaniká. 

Zákon umožňuje i jiné způsoby ukončení pracovního poměru, kdy neběží dvouměsíční výpovědní lhůta. Skončit v zaměstnání můžete okamžitě nebo k určitému datu například po vzájemné dohodě se zaměstnavatelem. V případě hrubého porušení pracovních povinností má zaměstnavatel právo zrušit pracovní poměr okamžitě. 

Hypotéka ve výpovědní době

Stejně jako u zkušební doby je i výpovědní lhůta překážkou pro získání hypotéky. Pokud jste si hypotéku nestihli sjednat před doručením či podání výpovědi, zkuste zažádat o hypotéku společně s další bonitní osobou. Samozřejmě můžete žádost o hypotéku odložit do získání nového zaměstnání a uplynutí zkušební doby. 

hrosik web
Roman Müller
Redaktor
Roman Müller je obsahový specialista se zaměřením na finanční trh, především hypotéky. V oboru se pohybuje už řadu let a tak ví, co vás zajímá.
Online sjednání hypotéky
Podpora online hypotečního specialisty
Zvýhodněné podmínky
Přehledné hypoteční bankovnictví

Napsali o nás

Hodnocení: 4.9 | 447 recenzí

Nepřehlédněte

Odhalujeme skryté poplatky a upozorňujeme na ně.