Co je možné postavit na pozemku typu zahrada a za jakých podmínek

Předschválená hypotéka do 24 hodin online z pohodlí domova.
Úrok od
4,89 %
Co je možné postavit na zahradě a za jakých podmínek postavit dům

Vlastníte zahradu a přemýšlíte, zda na ní můžete postavit kůlnu na nářadí, skleník, pergolu nebo dokonce dům? Přečtěte si více v článku.

21.07.2023 | Roman Müller | 5 minut k přečtení

Obsah článku

☝ Nechce se vám celý článek číst? 🎧 Poslechněte si jej!

Úvahy o stavbě nového rodinného domu vždy začínají výběrem vhodného pozemku. Jelikož stavebních parcel je zejména ve městech a jejich těsné blízkosti nedostatek, nabízí se řešení využít k výstavbě rodinného domu zahradu. Abyste mohli provést převod zahrady na stavební pozemek, je třeba splnit několik podmínek. 

„Zahrady jsou oproti zasíťovaným stavebním pozemkům levnější. Nevýhodou ovšem je, že ne vždy je možná změna zahrady na stavební pozemek. Pokud tedy plánujete stavět na zahradě, před koupí pozemku se ujistěte, zda je převod na stavební pozemek možný a zda je pozemek pro stavbu domu vhodný svojí polohou a velikostí. Počítejte i s případnými výdaji na dovedení inženýrských sítí a vybudování příjezdové komunikace. Připravte se také na to, že převod zabere určitý čas a nevyhnete se administrativě,“ upozorňuje Miroslav Majer, CEO fintech startupu hyponamíru.cz.

Než popíšeme, jak udělat ze zahrady stavební pozemek, vysvětlíme si několik základních pojmů.  

Co je pozemek a parcela

V katastrálním zákoně je pozemek definován jako část zemského povrchu oddělená od sousedních částí určitou přirozenou nebo člověkem vytvořenou hranicí (např. hranicí vlastnickou, stanovenou regulačním plánem, územním rozhodnutím apod.). 

Pozemky se evidují v podobě parcel. Parcelou se rozumí pozemek, který je geometricky a polohově určen a zobrazen v katastrální mapě a také označen parcelním číslem. Parcely je možné rozdělit do dvou podkategorií, a to na stavební parcely (tzn. pozemek vedený jako zastavěná plocha a nádvoří) a pozemkové parcely. 

Pozemky se člení podle druhů na:

  • Zastavěné plochy a nádvoří
  • Zemědělské pozemky
  • Lesní pozemky
  • Vodní plochy
  • Ostatní plochy

Kam patří zahrada?

Zahrada se podle katastrálního zákona řadí mezi zemědělské pozemky. Do stejné skupiny patří rovněž orná půda, chmelnice, vinice, ovocné sady a trvalé travní porosty.  

Zahrada je zemědělský pozemek. Co lze na něm postavit?

Jak zjistit typ pozemku

Pozemky se evidují v katastru nemovitostí. Před koupí zahrady si zjistěte maximum dostupných informací o pozemku. Miroslav Majer dále doplňuje: „Seriózní realitní makléř nebo přímo majitel pozemku vám už při prvním kontaktu sdělí veškeré aktuální informace. Požadujte aktuální výpis z katastru nemovitostí. Využít samozřejmě můžete také aplikaci katastru nemovitostí.  Zde se dozvíte nejen to, o jaký druh pozemku se jedná, ale také například jaká je jeho výměra, kdo je veden jako vlastník, jaká jsou případná omezení vlastnického práva nebo zda je součástí pozemku i nějaká stavba. Zobrazit si můžete mapu s vyznačením hranic pozemku.“ 

Stavby na zahradě

Co lze postavit na pozemku vedeném jako zahrada? Na tomto pozemku bez problému postavíte především drobné zahradní stavby jako je například pergola, skleník, bazén, přístřešek na auto nebo stavba zahradního domku. Ne všechny stavby ovšem můžete postavit bez souhlasu stavebního úřadu. 

Rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas nepotřebujete u staveb s jedním nadzemním podlažím do 25 metrů čtverečních zastavěné plochy a do pěti metrů výšky, které jsou podsklepené nejvýše do hloubky tří metrů. Mezi tyto stavby patří typicky malé zahradní domky, kůlny, pergoly a jiné zahradní přístřešky. Pokud ovšem plánujete na zahradě postavit domek nebo chatu pro bydlení či rodinnou rekreaci, bude třeba stavební záměr řešit s vaším místně příslušným stavebním úřadem.  

TIP

Potřebujete rychle bydlet a uvažujete o pořízení modulárního domu? Přečtěte si článek Modulární stavby na hypotéku jako východisko pro bydlení

Jak udělat ze zahrady stavební pozemek

„Pokud kupujete zahradu se záměrem přeměnit ji na stavební pozemek, jako první nahlédněte do platného územního plánu obce či města. Tento dokument upravuje základní koncepci rozvoje a uspořádání daného místa. Určuje například, kde mohou vzniknout nové stavby, jaké plochy mají sloužit pro bydlení, kde budou komerční prostory nebo třeba park,“ vysvětluje Miroslav Majer. 

Územní plán máte k dispozici na obecním, městském a stavebním úřadě, do jehož evidence pozemek spadá. Tento dokument je rovněž dostupný online na internetových stránkách obecních a městských úřadů. 

Z územního plánu se dozvíte, zda je váš pozemek umístěn v zastavěném, zastavitelném nebo nezastavitelném území. 

Napojení na inženýrské sítě

Pokud máte zahradu v místě označeném jako zastavěné nebo zastavitelné území, máte velkou šanci na úspěch. Jedná se totiž o plochy, které jsou již zastavěné nebo jsou určeny územním plánem k zastavění.  

V případě, že je možné zahradu změnit na stavební parcelu, prověřte, zda lze napojit budoucí dům na inženýrské sítě. K pozemku je nutné zajistit především přívod elektřiny a pitné vody. Výhodou je, pokud je možné dům napojit i na kanalizaci. Odpadnou vám starosti s instalací vlastní čističky odpadních vod nebo septiku.  

K pozemku musí vést také přístupová cesta z veřejné komunikace. Cesta musí být způsobilá k bezproblémovému příjezdu vozidel integrovaného záchranného systému. 

Pokud je pozemek zahrady vhodný pro stavbu domu, navštivte stavební úřad a proberte zamýšlený stavební záměr. Informujte se, jaký dům je možné na pozemku postavit a jaké dokumenty je třeba pro stavební řízení připravit. 

Nestavební pozemek

Jestliže z územního plánu zjistíte, že pozemek není zahrnut do zastavitelného území, nemůžete na něm stavět. Můžete se pokusit o změnu územního plánu, jedná se ovšem o dlouhý a velmi komplikovaný proces, na jehož konci nemusí dojít k vámi požadované změně. Změnu územního plánu musíte sami iniciovat na obecním či městskému úřadě. 

PODCAST Za lepší hypotéku

hrosik web
Roman Müller
Redaktor
Roman Müller je obsahový specialista se zaměřením na finanční trh, především hypotéky. V oboru se pohybuje už řadu let a tak ví, co vás zajímá.
Online sjednání hypotéky
Podpora online hypotečního specialisty
Zvýhodněné podmínky
Přehledné hypoteční bankovnictví

Napsali o nás

Hodnocení: 4.9 | 447 recenzí

Nepřehlédněte

Odhalujeme skryté poplatky a upozorňujeme na ně.