Vydali jste se do banky osobně žádat o hypotéku, nebo si hypoteční úvěr sjednáváte prostřednictvím hypotečního poradce? Ať tak, či tak, banka si bude prověřovat vaši solventnost. O co jde?

Solventnost

Když se řekne solventnost

Schopnost právnické nebo fyzické osoby splácet v dohodnuté lhůtě své finanční závazky označujeme jako platební schopnost nebo solventnost.

Pro banky je solventní ten klient, který své závazky plní buď včas, nebo i později, v takovém případě ale prodlení nesmí být delší než 30 dnů a klient musí být schopen uhradit sankční úrok.

Víte, že opakem solventnosti je insolvence, tedy situace, kdy dlužník není schopný svoje dluhy platit dobu delší než 30 dní a má alespoň dva věřitele?

  • Solventnost v pojišťovnictví se pojí se schopností pojišťovny hradit své závazky, které vyplývají ze vzniklých škod klientů. Se solventností v pojišťovnictví souvisí směrnice Solventnost I a Solventnost II.
  • Solventnost v ekonomii se dělí na krátkodobou a dlouhodobou. Krátkodobou se rozumí schopnost firmy dostát svým závazkům do 1 roku a posuzuje se podle hotovosti a peněz na účtech. Dlouhodobá solventnost se pak vztahuje na závazky splatné nad 1 rok.
  • Solventnost firmy, tedy její schopnost splácet své finanční závazky, si můžete zjistit třeba v Registru plátců DPH, Insolvenčním rejstříku, Registru Solus, Výroční zprávě apod.

Solventnost x likvidnost

Další pojem, se kterým se můžete v souvislosti se solventností setkat je i likvidnost majetku. Tou se rozumí schopnost přeměnit majetek na peníze s co nejnižšími transakčními náklady.

Související pojmy

Rentabilita

Jedná se o ziskovost nebo výnosnost.

Potvrzení výše příjmů

Potvrzení výše příjmů je dokument, který je každý žadatel o hypotéku povinen předložit.

Doložení příjmu

Doložení příjmu je důležitou součástí posouzení vaší

Bonita

Každý poskytovatel úvěru se vystavuje riziku, že nezíská vypůjčené peníze zpět.

Online sjednání hypotéky
Podpora online hypotečního specialisty
Zvýhodněné podmínky
Přehledné hypoteční bankovnictví

Napsali o nás

Hodnocení: 4.9 | 447 recenzí

Nepřehlédněte

Odhalujeme skryté poplatky a upozorňujeme na ně.