Jedná se o ziskovost nebo výnosnost. Rentabilita je jedním z ukazatelů výsledku hospodaření podniku a vyjadřuje poměr zisku k vloženému kapitálu. Díky jednotlivým ukazatelům rentability se dá například vyhodnotit, jestli je efektivnější pracovat s cizím kapitálem nebo s vlastními prostředky apod.

Muž má na stole papíry s grafy, které znázorňují rentabilitu - výkonnost podniku.

Ukazatele rentability

Existuje několik ukazatelů rentability. Mezi hlavní patří: rentabilita vlastního kapitálu, rentabilita aktiv, rentabilita nákladů, rentabilita tržeb a rentabilita dlouhodobého kapitálu.

Jak se vypočítá rentabilita

Jak tedy vypočítat, jestli je podnik rentabilní? Jedná se o poměrové ukazatele a jejich výpočet je snadný. Stačí vždy vzít hodnotu, která představuje zisk a podělit ji hodnotou představující to, čeho rentabilitu chceme zjistit. Nakonec je potřeba výslednou hodnotu vynásobit číslem 100, tím ji získáte v procentech.

Příklad: rentabilita vlastního kapitálu = zisk / vlastní kapitál × 100 [%]

Daniela Opletalová
Daniela Opletalová
Dany je naše grafička a content specialistka, která vlnami online marketingu proplouvá už od roku 2018. Miluje práci v kolektivu a na smysluplných projektech.

Související pojmy

Pasivní příjem

Ptali se vás v bance, zda máte nějaký pasivní příjem? Nebo jste na tento pojem narazili v žádosti o

Solventnost

Vydali jste se do banky osobně žádat o hypotéku, nebo si hypoteční úvěr sjednáváte prostřednictvím hypotečního poradce? Ať tak, či tak, banka si bude prověřovat vaši solventnost.

Bonita

Každý poskytovatel úvěru se vystavuje riziku, že nezíská vypůjčené peníze zpět.

Právnická osoba

Za právnickou osobu je označován uměle vytvořený subjekt, který vznikl zákonným způsobem a je možné ho jednoznačně identifikovat.

Online sjednání hypotéky
Podpora online hypotečního specialisty
Zvýhodněné podmínky
Přehledné hypoteční bankovnictví

Napsali o nás

Hodnocení: 4.9 | 447 recenzí

Nepřehlédněte

Odhalujeme skryté poplatky a upozorňujeme na ně.