Pojištění nemovitosti

Úrok od
4,89 %

Nejen domácnost, ale i nemovitost si zaslouží zabezpečit proti možným rizikům správně nastaveným pojištěním domu nebo bytu. To se vztahuje na stavbu jako takovou, nikoli na vybavení bytu nebo domu.

K čemu je pojištění nemovitosti?

Pojištění nemovitosti tvoří spolu pojištěním domácnosti pojištění majetku. Chrání budovu, hlavně její zdi, střechu, dveře, okna, stropy, okapy a vedlejší stavby (bazén, kůlna, plot, skleník, chodník a další) před důsledky rizik jako požár, krupobití, úder blesku, výbuch, kouř, vichřice, tíha sněhu, sesuv půdy apod.

účelně vynaložené náklady

Co kryje pojištění nemovitosti?

Pojištění bytu nebo domu kryje širokou škálu rizik, kromě již výše zmíněných živelných rizik, ho jistě oceníte i v případě, že vám někdo posprejuje fasádu nebo rozbije okno. Spolu s ním si můžete sjednat i pojištění odpovědnosti proti škodám z občanského života, které vás ochrání před důsledky škod, které svým jednáním neúmyslně způsobíte někomu jinému. V rámci pojištění máte také pojištěný pozemek, na kterém nemovitost stojí. Díky tomu jste chráněni například proti kráděži majetku umístěného na pozemku.

Pojištěna je jak škoda na majetku, tak újma na zdraví a finanční škody způsobené držbou, nájmem, vlastnictvím nebo správou nemovitosti (např. když ze střechy spadne taška na zaparkovaný automobil a poškodí ho).

Víte, že důležitým parametrem pojištění nemovitosti je pojistná částka? Ta by měla odpovídat ceně, za kterou srovnatelnou nemovitost postavíte nebo prodáte. Ale pozor, cena pozemku se do pojistné částky pro účely pojištění nemovitosti nezapočítává.

Související pojmy

Pojistná smlouva

Sjednáváte si pojištění k hypotéce? Jeho základem je pojistná smlouva, kterou se pojistitel zavazuje poskytnou pojistné plnění pojistníkovi nebo třetí osobě.

Pojistná událost

Nahodilou skutečnost, na kterou se vztahuje sjednané pojištění, označujeme jako pojistnou událost.

Pojištění

Finanční službu, která má tlumit finanční dopady některých negativních událostí, které nemůžeme ovlivnit, označujeme jako pojištění.

Pojišťovna

Pojistitel, který za úplatu převzal sjednaná rizika pojistníka, označujeme jako pojišťovnu.

Online sjednání hypotéky
Podpora online hypotečního specialisty
Zvýhodněné podmínky
Přehledné hypoteční bankovnictví

Napsali o nás

Hodnocení: 4.9 | 447 recenzí

Nepřehlédněte

Odhalujeme skryté poplatky a upozorňujeme na ně.