Pojistná událost

Úrok od
4,89 %

Nahodilou skutečnost, na kterou se vztahuje sjednané pojištění, označujeme jako pojistnou událost. Když nastane, pojišťovna vyplatí pojištěnému předem sjednané pojistné plnění.

Pojistná událost

Když se řekne pojistná událost

Pojistná událost je nahodilá skutečnost blíže specifikovaná v pojistné smlouvě nebo ve zvláštním právním předpisu, na který se pojistná smlouva odvolává. Jde o nepředvídatelnou událost, které nešlo nijak předejít a není výsledkem záměrného chování. Je s ní spojena také povinnost pojistitele poskytnout v takovém případě pojistné plnění.

Víte, že stejně jako jsou v pojistné smlouvě nebo příslušném předpisu stanoveny situace, na které se pojistné vztahuje, jsou ve smlouvě definovány i tzv. výluky z pojištění? Při nich pojišťovna plnit nemusí, nebo plnění pokrátí.

Jak na hlášení pojistné události?

Z pojistné události vyplývá nárok na pojistné plnění. Aby k němu ale vůbec došlo, je třeba pojistnou událost nahlásit pojistiteli, a to neprodleně. Pojistník musí doložit vznik pojistné události, pojistitel pak přistoupí k likvidaci pojistné události. Je jmenován likvidátor pojistné události a ten provede další šetření, prostuduje si dokumenty, posoudí je a rozhodne, zda máte nárok na pojistné plnění. To vyčíslí a informuje vás o něm.

Daniela Opletalová
Daniela Opletalová
Dany je naše grafička a content specialistka, která vlnami online marketingu proplouvá už od roku 2018. Miluje práci v kolektivu a na smysluplných projektech.

Související pojmy

Pojistná smlouva

Sjednáváte si pojištění k hypotéce? Jeho základem je pojistná smlouva, kterou se pojistitel zavazuje poskytnou pojistné plnění pojistníkovi nebo třetí osobě.

Likvidátor pojistných událostí

Aby mohlo dojít k likvidaci pojistné události, je zapotřebí osoby, která ji provede.

Pojistná událost

Nahodilou skutečnost, na kterou se vztahuje sjednané pojištění, označujeme jako pojistnou událost.

Likvidace pojistné události

Máte uzavřené pojištění a přemýšlíte, co si představit pod pojmem a co je likvidace pojistné události? Pak byste měli vědět, že se jí rozumí zhodnocení podmínek a vlastností pojistné události z hlediska uzavřené pojistné smlouvy a určení oprávněné výše pojistného plnění.

Online sjednání hypotéky
Podpora online hypotečního specialisty
Zvýhodněné podmínky
Přehledné hypoteční bankovnictví

Napsali o nás

Hodnocení: 4.9 | 447 recenzí

Nepřehlédněte

Odhalujeme skryté poplatky a upozorňujeme na ně.