Proč mít životní pojištění – výhody a podle čeho vybrat

Předschválená hypotéka do 24 hodin online z pohodlí domova.
Úrok od
4,89 %
Proč mít životní pojištění - výhody a podle čeho vybrat

Při sjednání hypotéky se vyplatí uzavřít rizikové životní pojištění. V případě smrti nebo trvalé invalidity totiž finančně nezatížíte vaši rodinu.

27.04.2023 | Roman Müller | 7 minut k přečtení

Obsah článku

☝ Nechce se vám celý článek číst? 🎧 Poslechněte si jej!

Pojištění oceníte teprve v okamžiku nepříznivých životních událostí, které vedou k újmě na majetku, životě či zdraví. V případě pojistné události totiž vyplatí pojišťovna dle uzavřené smlouvy odpovídající pojistné plnění.

Tuzemské pojišťovny nabízí řadu pojistných produktů. Podle předmětu pojištění se jedná například o pojištění osob, majetku, právní ochrany, odpovědnosti či pojištění úvěru. Do kategorie pojištění osob se řadí především životní pojištění, úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci. 

„U hypotečních úvěrů banky vždy vyžadují sjednání pojištění nemovitosti. Uzavřít životní pojištění není povinné, ale jeho sjednání doporučuji každému, kdo splácí hypotéku. Jedná se totiž o dlouhodobý úvěr, který lidí obvykle splácejí dvě až tři desetiletí. Případné úmrtí, vážná nemoc nebo trvalá invalidita živitele rodiny má vždy negativní dopad na rodinný rozpočet,“ upozorňuje Miroslav Majer, CEO fintech startupu hyponamíru.cz. 

Co je to životní pojištění a jak funguje

Rizikové životní pojištění je smlouva mezi vámi a pojišťovnou, na jejímž základě je kryto především riziko vaší smrti. Toto pojistné riziko je základem každé smlouvy o životním pojištění. K němu mohou být doplněna i další rizika jako například trvalé následky úrazu, vážná onemocnění nebo invalidita. Co pokrývá životní pojištění je přesně popsáno v pojistné smlouvě. 

Rizikové životní pojištění funguje velmi jednoduše. Jakmile podepíšete pojistnou smlouvu, začnete pravidelně platit v dohodnutém intervalu předepsané pojistné. V případě pojistné události pojišťovna vyplatí určitou finanční částku přímo vám nebo osobě uvedené ve smlouvě (tzv. obmyšlená osoba). 

Životní pojištění - co vše lze pojistit a jak vybrat

Typy životního pojištění

Existuje více typů životního pojištění. Kromě rizikového životního pojištění se můžete setkat také s investičním životním pojištěním nebo kapitálovým životním pojištěním. Miroslav Majer k tomu dodává: „Rizikové životní pojištění se od zbývajících dvou odlišuje tím, že neobsahuje takzvanou rezervotvornou složku. V případě, že nenastane během doby trvání smlouvy žádná pojistná událost, nemáte ze strany pojišťovny na konci pojištění nárok na žádné plnění. Platíte pouze za pojistnou ochranu.“

Naproti tomu investiční životní pojištění obsahuje kromě pojištění pro případ smrti a dožití také investiční složku. Z placeného pojistného jde vždy určitá část na úhradu pojistné ochrany a poplatky životního pojištění a část na investice. Můžete si zvolit investiční strategii, podle které investujete do vhodných podílových fondů. Výnos z investice do fondů se odvíjí od rizikovosti zvolené investiční strategie. Výše výnosu ovšem není nijak garantována a odvíjí se od situace na kapitálových trzích. Výsledné zhodnocení může být i záporné.

Kapitálové životní pojištění rovněž zahrnuje pojištění pro případ smrti nebo dožití. Pojistné je z části využito na úhradu nákladů spojených s poskytnutím pojistné ochrany a poplatky a z části na budování finanční rezervy. Nastavit si můžete zvlášť výši pojistné částky pro případ smrti a pro případ dožití. U částky sjednané pro případ dožití je garantované minimální zhodnocení finančních prostředků. Úroková sazba, kterou se zhodnocuje finanční rezerva, se nazývá technická úroková. Výše této sazby je ovšem velmi nízká a po celou dobu se navíc nemění. To je důvod, proč se dnes toto pojištění prakticky nesjednává. 

TIP

„V případě hypotéky je nejvýhodnější sjednání čistě rizikového životního pojištění. V případě smrti, trvalých následků či invalidity musí vyplacené pojistné pokrýt dosud nesplacenou část hypotéky,“ doporučuje Miroslav Majer. 

K čemu je životní pojištění

Hlavním smyslem životního pojištění je finanční zajištění rodiny nebo jiné na vás závislé osoby v případě nenadálé životní situace. Vhodně nastavené rizikové životní pojištění pomáhá zmírnit finanční dopady na rodinný rozpočet v případě smrti, závažné nemoci nebo invalidity hlavního živitele rodiny.

Vyplatí se životní pojištění? Rozhodně ano. Život totiž přináší řadu neplánovaných událostí a vždy je lepší být dopředu připraven na nejhorší. 

Parametry životního pojištění

Mezi hlavní parametry životního pojištění patří rozsah pojistného krytí a výše pojistné částky. Základem rizikového životního pojištění je vždy pojištění smrti. Aby ovšem pojištění splnilo svůj účel, je nutné, aby smlouva byla sjednána na smrt z jakýchkoliv příčin. Některé pojišťovny totiž mohou uznat pojistnou událost například pouze v případě smrti následkem úrazu. Pokud tedy bude příčinou smrti třeba rakovina, pojišťovna vám nevyplatí ani korunu. 

Životní pojištění by mělo také obsahovat minimálně připojištění závažných onemocnění, trvalých následků úrazu a invalidity. I u těchto připojištění se zajímejte o detaily. Ve smluvní dokumentaci je uveden seznam konkrétních diagnóz a úrazů, na které se pojištění vztahuje. Může se jednat například o cévní mozkovou příhodu, rakovinu nebo také ztrátu končetin, zraku či sluchu. U pojištění invalidity si dávejte pozor na to, aby pojištění krylo všechny tři stupně invalidity. 

Životní pojištění může zahrnovat i další připojištění jako je například pojištění hospitalizace, pracovní neschopnosti nebo denní odškodné za dobu nezbytného léčení úrazu.  

Velmi důležité je rovněž nastavení správné výše pojistné částky. Kromě celkového limitu věnujte pozornost i dílčím pojistným limitům u jednotlivých rizik. „Určení dostatečné výše pojistných limitů je zcela individuální, protože každý má zcela jiný životní standard. Důležité je především zvážit všechna reálně hrozící rizika a jejich dopad na běžný život. Uvedu jednoduchý příklad. Když například pracujete jako profesionální řidič a při dopravní nehodě přijdete o dolní končetinu, do původního zaměstnání se již zřejmě nikdy nevrátíte. Pokud jste jediný živitel rodiny, dojde k výraznému propadu příjmů. V případě programátora je pravděpodobnost návratu k původní profesi a udržení stávajícího příjmu mnohem vyšší,“ vysvětluje Miroslav Majer. 

Výluky u životního pojištění

Pojišťovny mají v některých případech právo odmítnou vyplatit pojistné plnění. Jedná se například o situace, kdy dojde k pojistné události v důsledku sebevraždy, pokusu o ni nebo úmyslným sebepoškozením. Nárok na výplatu pojistného plnění nemáte ani v případě nemoci, která vám byla diagnostikována před vznikem pojištění. Ke krácení pojistného plnění může pojišťovna přistoupit v situaci, kdy došlo k pojistné události po požití alkoholu, drog nebo jiných návykových látek. 

Jak vybrat životní pojištění

Stejně jako u jiných finančních produktů se i při výběru životního pojištění vyplatí srovnávat nabídky jednotlivých pojišťoven. Podrobné informace k životnímu pojištění naleznete na stránkách pojišťoven. Ke srovnání životního pojištění můžete samozřejmě využít i online srovnávače nebo se obrátit na pojišťovacího poradce.

Než se pustíte do samotného výběru, měli byste přesně vědět, na jaká rizika se potřebujete pojistit a jaké pojistné limity požadujete. Jakmile budete mít k dispozici konkrétní nabídky od pojišťoven, stačí porovnat jejich parametry. Myslete na to, že cena životního pojištění není tím nejdůležitějším parametrem. Přihlédněte také k celkovému zákaznickému přístupu a servisu pojišťovny. Výhodou může být například obsluha pojištění online přes mobilní aplikaci pojišťovny, vstřícný přístup pojišťovny k řešení pojistných událostí či změnám ve sjednaném pojištění. 

TIP

Nevíte, jak nastavit životní pojištění? Využijte služeb nezávislého pojišťovacího poradce. Zkušený profesionál má nejen dokonalý přehled o aktuálních nabídkách pojišťoven, ale také vás upozorní na výhody a rizika jednotlivých nabídek. 

Přečtěte si také článek na téma Jak správně nastavit životní pojištění a kdy si jej sjednat.

Po koho je vhodné životní pojištění

Proč mít životní pojištění už víte. Pro koho je ale vhodné? O životním pojištění by měli vážně uvažovat především lidé, kteří živí rodinu nebo jiné blízké, splácí hypotéku či jiný větší úvěr. 

Rizika a nevýhody životního pojištění

Největším rizikem u životního pojištění je nedostatečný rozsah pojistného krytí a nastavení příliš nízkých pojistných částek. V případě podpojištění hrozí, že vyplacené pojistné plnění nepokryje vaše potřeby. I když u rizikového životního pojištění převažují výhody, najdou se i určité nevýhody. Pro některé může být nevýhodou například příliš dlouhá doba trvání pojistné smlouvy a vyšší cena pojištění. Při sjednávání životního pojištění může být pro někoho nepříjemné i zkoumání zdravotního stavu.

Daně a životní pojištění

Při splnění zákonem daných podmínek můžete s životním pojištěním ušetřit na daních. Životní pojištění totiž patří mezi odečitatelné položky, podobně jako třeba úroky z hypotéky. 

Splněny musí být následující podmínky:

  • Pojistník musí být současně pojištěnou osobou
  • Životní pojištění je sjednáno na riziko „dožití“, nebo „smrt, nebo dožití“
  • Smlouva musí být uzavřena minimálně do 60 let věku
  • Doba trvání smlouvy musí být nejméně 5 let
  • Pojistná smlouva byla sjednána minimálně na období 60 měsíců
  • Z pojištění není možná výplata jiného příjmu než pojistného plnění (tzn. nelze provádět mimořádné výběry)
  • U smluv s pevně sjednanou pojistnou částku je minimální částka na dožití 40 tisíc korun (pozn. u smluv do 15 let), 70 tisíc korun (pozn. u smluv nad 15 let)

Od základu daně si můžete každý rok odečíst zaplacené pojistné na životní pojištění až do výše 24 tisíc korun. Maximální roční úspora na dani je v tomto případě 3 600 korun. 

? PODCAST Za lepší hypotéku

hrosik web
Roman Müller
Redaktor
Roman Müller je obsahový specialista se zaměřením na finanční trh, především hypotéky. V oboru se pohybuje už řadu let a tak ví, co vás zajímá.
Online sjednání hypotéky
Podpora online hypotečního specialisty
Zvýhodněné podmínky
Přehledné hypoteční bankovnictví

Napsali o nás

Hodnocení: 4.9 | 447 recenzí

Nepřehlédněte

Odhalujeme skryté poplatky a upozorňujeme na ně.