Pojištěný

Úrok od
4,89 %

Fyzická nebo právnická osoba, na jejíž majetek, zdraví, život nebo odpovědnost za škodu se vztahuje pojištění ustanovené pojistnou smlouvou, se označuje jako pojištěný.

Kdy je pojištěný zároveň pojistníkem?

Pojistníkem se rozumí osoba, která uzavřela smlouvu a platí pojistné. Zároveň ale sám může být i pojištěným, to v případě, že se na něj vztahuje pojistné krytí pro případ pojistné události. Sjednané pojištění může být životní, majetkové, zdravotní i jiné.

Není to ale pravidlem, pojistník nemusí být totožný s pojištěnou osobou. Typickým příkladem, kdy tomu tak není, je třeba pojištění, které rodič sjedná svému dítěti.

Související pojmy

Pojistná smlouva

Sjednáváte si pojištění k hypotéce? Jeho základem je pojistná smlouva, kterou se pojistitel zavazuje poskytnou pojistné plnění pojistníkovi nebo třetí osobě.

Pojišťovna

Pojistitel, který za úplatu převzal sjednaná rizika pojistníka, označujeme jako pojišťovnu.

Pojistitel

Sjednáváte si pojištění a topíte se v pojmech jako pojistitel a pojištěný? Přemýšlíte, kdo je kdo? Snad vám pomohou následující řádky.

Výpověď pojistné smlouvy

Potřebujete zrušit pojištění a nevíte, jak na to? Je jedno, zda tak chcete učinit proto, že chcete změnit pojišťovnu, nebo ze zcela jiného důvodu.

Online sjednání hypotéky
Podpora online hypotečního specialisty
Zvýhodněné podmínky
Přehledné hypoteční bankovnictví

Napsali o nás

Hodnocení: 4.9 | 447 recenzí

Nepřehlédněte

Odhalujeme skryté poplatky a upozorňujeme na ně.