Kupní smlouva

Úrok od
4,89 %

Při financování nákupu nemovitosti hypotékou je potřeba předložit bance několik dokumentů. Jedním z nejdůležitějších je kupní smlouva. V tomto dokumentu se prodávající zavazuje převést na kupujícího vlastnické právo předmětu prodeje. Tím je v případě prodeje nemovitostí nejčastěji pozemek, byt či rodinný dům. Kupující se ve smlouvě naopak zavazuje, že zaplatí prodávajícímu sjednanou kupní cenu.

Náležitosti kupní smlouvy

V každé kupní smlouvě na nemovitost musí být určeny smluvní strany. Prodávající i kupující uvádějí jméno, příjmení, rodné číslo a adresu trvalého bydliště. Pokud nemovitost prodává podnikatel, musí být uvedeno také jeho identifikační číslo.

Dále je nutné přesně určit předmět převodu, tedy popis dané nemovitosti. V této části kupní smlouvy si dávejte velký pozor na chyby a různé nesrovnalosti. Katastrální úřad totiž může v tomto případě návrh na vklad zamítnout a danou nemovitost na nového vlastníka nepřevede. V lepším případě se převod nemovitosti protáhne, v horším může být ohrožena úhrada kupní ceny ze strany kupujícího.

V kupní smlouvě musí být uvedena také cena za převod nemovitosti, popsán způsob úhrady kupní ceny (např. z vlastních prostředků, pomocí hypotečního úvěru) a nejzazší termín úhrady kupní ceny.

Sepsání kupní smlouvy přenechte odborníkům

Při prodeji nemovitosti je vyžadována písemná forma smlouvy s úředně ověřenými podpisy. I když si můžete kupní smlouvu sepsat sami, vyplatí se přenechat tuto činnost odborníkům – advokátovi nebo notáři. Vyhnete se tak případným budoucím problémům (např. opomenutí práv třetích osob).

Před podpisem smlouvy je potřeba ověřit, že jsou vyřešené veškeré právní vztahy. Na nemovitosti totiž může váznout například předkupní právo nebo různá věcná břemena. Kupní smlouvu musí podepsat oprávněné osoby, mezi které patří kupující, prodávající nebo třetí osoba s plnou mocí majitele nemovitosti. Nemovitost nepřechází na nového majitele v okamžiku podpisu kupní smlouvy, ale až po jeho zapsání do katastru nemovitostí.

Související pojmy

Osobní vlastnictví

Chcete si pořídit byt a máte možnost jeho koupě do osobního vlastnictví? Co to vůbec je koupě nemovitosti do osobního vlastnictví? Když se řekne byt v osobním vlastnictví Osobní vlastnictví vyjadřuje typ vlastnictví, kdy je předmětná nemovitost přímým majetkem svého majitele.

Smlouva o advokátní úschově

Dokument, na jehož základě svěříte advokátovi do úschovy své finanční prostředky se nazývá Smlouva o advokátní úschově.

Nemovitost

Pod nemovitostí si asi každý z nás představí dům, byt, chalupu, garáž.

Katastr nemovitostí

Katastr nemovitostí spravuje informace o nemovitostech v České republice.

Online sjednání hypotéky
Podpora online hypotečního specialisty
Zvýhodněné podmínky
Přehledné hypoteční bankovnictví

Napsali o nás

Hodnocení: 4.9 | 447 recenzí

Nepřehlédněte

Odhalujeme skryté poplatky a upozorňujeme na ně.