Výpověď pojistné smlouvy

Úrok od
4,89 %

Potřebujete zrušit pojištění a nevíte, jak na to? Je jedno, zda tak chcete učinit proto, že chcete změnit pojišťovnu, nebo ze zcela jiného důvodu. Výpověď pojistné smlouvy je třeba podat nejpozději 6 týdnů před výročním dnem pojistné smlouvy.

Jaké jsou způsoby ukončení pojistné smlouvy?

Pojistnou smlouvu lze ukončit písemně nebo elektronicky pomocí datové schránky žádostí o ukončení pojistné smlouvy, a to v následujících případech:

 • Výpověď ke konci pojistného období, která musí být na adresu pojišťovny doručena alespoň 6 týdnů před výročním dnem pojistné smlouvy.
 • Výpověď do 2 měsíců od data sjednání pojistné smlouvy. Výpovědní lhůta je v takovém případě 8 dní a začíná běžet dnem doručení výpovědi. Pojišťovna vám v tomto případě vrátí přeplatek na pojistném.
 • Výpověď z důvodu změny vlastníka pojištěné věci jako nejčastější způsob výpovědi pojistné smlouvy.
 • Odstoupení od pojistné smlouvy do 14 dnů od jejího sjednání je nejjednodušší způsob ukončení pojistné smlouvy. Učinit tak může jen spotřebitel, výpověď musí obsahovat výslovnou formulaci odstoupení od smlouvy, číslo pojistné smlouvy, datum a podpis.
 • Výpověď do 3 měsíců od oznámení vzniku pojistné události. V den doručení výpovědi pojišťovně začne běžet jednoměsíční výpovědní lhůta.
 • Výpověď z důvodu nesouhlasu se změnou pojistného. Když pojišťovna změní výši pojistného, je povinna vás o tom nejpozději dva měsíce předem informovat. Pokud s tím nesouhlasíte, můžete do jednoho měsíce vyjádřit nesouhlas a pojištění ukončit.
 • Vzájemnou dohodou při nespokojenosti jedné ze stran

Víte, že ve všeobecných pojistných podmínkách najdete například:

 • Na jaké pojistné události se pojistné podmínky vztahují.
 • Jaký je rozsah náhrady v případě škody z pojistné události.
 • Kdy může pojištění zaniknout.
 • Jakým způsobem může pojištění zaniknout.
Daniela Opletalová
Daniela Opletalová
Dany je naše grafička a content specialistka, která vlnami online marketingu proplouvá už od roku 2018. Miluje práci v kolektivu a na smysluplných projektech.

Související pojmy

Pojistná smlouva

Sjednáváte si pojištění k hypotéce? Jeho základem je pojistná smlouva, kterou se pojistitel zavazuje poskytnou pojistné plnění pojistníkovi nebo třetí osobě.

Pojištěný

Fyzická nebo právnická osoba, na jejíž majetek, zdraví, život nebo odpovědnost za škodu se vztahuje pojištění ustanovené pojistnou smlouvou, se označuje jako pojištěný.

Pojistné období

Každá

Pojištění

Finanční službu, která má tlumit finanční dopady některých negativních událostí, které nemůžeme ovlivnit, označujeme jako pojištění.

Online sjednání hypotéky
Podpora online hypotečního specialisty
Zvýhodněné podmínky
Přehledné hypoteční bankovnictví

Napsali o nás

Hodnocení: 4.9 | 447 recenzí

Nepřehlédněte

Odhalujeme skryté poplatky a upozorňujeme na ně.