Česká asociace pojišťoven

Úrok od
4,89 %

Českou asociací pojišťoven se rozumí zájmové sdružení, které má za cíl chránit zájmy a podpořit spolupráci pojišťoven, zajišťoven a jejich klientů. Jde o sdružení vytvořené podle § 20f zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, na organizaci a podporu vzájemné pomoci, spolupráce a zabezpečení zájmů pojišťoven a zajišťoven.

Co je cílem České asociace pojišťoven?

Česká asociace pojišťoven je právnickou osobou, jejímž sídlem je Praha. Členem asociace mohou být jen pojišťovny a zajišťovny s povolením provozovat pojišťovací či zajišťovací činnost na území České republiky. Úkoly jsou rozsáhlé, například:

hypotéka na bydlení ve vlastním
  • Koordinovat, zastupovat, hájit a prosazovat společné zájmy pojišťoven ve vztahu k orgánům veřejné správy, médiím a dalším subjektům.
  • Zpracovávat připomínky k právním předpisům týkajícím se pojišťovnictví, pojištění nebo jiných zájmů pojišťoven a navrhovat legislativní úpravy.
  • Na požádání soudů a jiných orgánů podávat posudky z oblasti pojišťovnictví.
  • Propagovat význam pojištění a zlepšovat image pojišťovnictví.
  • Působit při odstraňování rozporů mezi členy asociace.
  • Působit v oblasti prevence a odhalování pojistného podvodu a dalšího protiprávního jednání a mnoho dalšího.

Úkolem asociace ale není vykonávat kontrolu řízení a organizace činnosti svých členů, kontrolu jejich obchodní strategie a ani řešit otázky, které se týkají sporů ze smluvních vztahů mezi pojistitelem a pojistníkem včetně sporů o pojistné plnění a jeho výši.

Víte, že na webové stránce asociace pojišťoven zjistíte vše o pojištění, a to včetně pojištění osob, pojištění majetku, povinném ručení i havarijním pojištění, cestovním pojištění atd.?

Související pojmy

Pojistné období

Každá

Pojištění

Finanční službu, která má tlumit finanční dopady některých negativních událostí, které nemůžeme ovlivnit, označujeme jako pojištění.

Pojistná smlouva

Sjednáváte si pojištění k hypotéce? Jeho základem je pojistná smlouva, kterou se pojistitel zavazuje poskytnou pojistné plnění pojistníkovi nebo třetí osobě.

Pojistná událost

Nahodilou skutečnost, na kterou se vztahuje sjednané pojištění, označujeme jako pojistnou událost.

Online sjednání hypotéky
Podpora online hypotečního specialisty
Zvýhodněné podmínky
Přehledné hypoteční bankovnictví

Napsali o nás

Hodnocení: 4.9 | 447 recenzí

Nepřehlédněte

Odhalujeme skryté poplatky a upozorňujeme na ně.