Společné jmění manželů

Úrok od
4,89 %

To, co manželům náleží a má majetkovou hodnotu, to spadá do jejich společného jmění. Kdy vzniká společné jmění manželů, co do něj patří, nebo naopak nepatří?

To, co manželům náleží a má majetkovou hodnotu, to spadá do jejich společného jmění. Kdy vzniká společné jmění manželů, co do něj patří, nebo naopak nepatří?

Co je společné jmění manželů?

Specifická forma spoluvlastnictví, která vzniká uzavřením manželství, se označuje jako společné jmění manželů. Může vzniknout jen mezi manžely, má vlastní úpravu.

Společné jmění manželů

K čemu je společné jmění manželů (SJM)?

Majetek, který je ve spoluvlastnictví obou manželů společně patří do SJM. Vzniká okamžikem uzavření manželství a patří sem:

  • Majetek nabytý některým z manželů nebo jimi oběma společně za trvání manželství.
  • Závazky, které některému z manželů (nebo oběma) společně vznikly za trvání manželství.

Občanský zákoník rozlišuje 3 typy SJM, konkrétně zákonný, smluvený a dle rozhodnutí soudu. Každý z manželů může věci v SJM užívat a nakládat s nimi i bez souhlasu druhého z manželů, oba jsou povinni hradit společné dluhy bez ohledu na to, kdo je zapříčinil.

SJM zaniká smrtí nebo rozvodem, po kterém následuje vypořádání.

Co do SJM nepatří?

  • Majetek, který slouží k osobní potřebě jednoho z nich (např. oblečení).
  • Majetek, který jeden z manželů nabyl darem nebo dědictvím, jako náhradu nemajetkové újmy na svých právech, jako náhradu za poškození, zničení nebo ztrátu výhradního majetku.
  • Majetek, který jeden z manželů nabyl jednáním vztahujícím se k jeho výlučnému vlastnictví.

Pořízení vlastní nemovitosti na hypotéku ještě před svatbou dnes není ničím výjimečným. Co ale s hypotékou po vstupu do manželství? Přečtěte si, jaké jsou možnosti.

Víte, že…

Hypotéku je možné využít nejen na pořízení nemovitosti, ale také na majetkové vypořádání společného jmění manželů nebo dědictví? Jak postupovat a jak získat hypotéku na vypořádání?

Související pojmy

Nabývací titul

Koupili jste si byt nebo jste zdědili dům, případně jinou cestou nabyli nemovitost? Pokud ano, jedním z dokumentů, které budete potřebovat, je nabývací titul.

Prohlášení vlastníka

Vlastník budovy, ve které jsou minimálně dva samostatně funkční užitkové prostory, může učinit Prohlášení vlastníka, kterým nemovitost rozdělí na jednotky.

Osobní vlastnictví

Chcete si pořídit byt a máte možnost jeho koupě do osobního vlastnictví? Co to vůbec je koupě nemovitosti do osobního vlastnictví? Když se řekne byt v osobním vlastnictví Osobní vlastnictví vyjadřuje typ vlastnictví, kdy je předmětná nemovitost přímým majetkem svého majitele.

Spoluvlastnictví manželů

Uzavřením manželství vzniká společné jmění manželů (SJM).

Online sjednání hypotéky
Podpora online hypotečního specialisty
Zvýhodněné podmínky
Přehledné hypoteční bankovnictví

Napsali o nás

Hodnocení: 4.9 | 447 recenzí

Nepřehlédněte

Odhalujeme skryté poplatky a upozorňujeme na ně.