Společenství vlastníků jednotek

Úrok od
4,89 %

Společenství vlastníků jednotek (SVJ) je podle českého práva označením právnické osoby podobné spolku, která zajišťuje správu cizího majetku. K čemu je SVJ a kdy založit SVJ?

Co je to SVJ?

Hlavním účelem vzniku SVJ by mělo být zajištění péče o společný majetek jednotlivých vlastníků bytových jednotek a k jejich zastupování „navenek“. Společenství je tedy specifickou právní osobou, která je oprávněna:

 • Vlastníky jednotek zastupovat ve věcech spojených se správou, provozem a opravami společných částí domu, včetně zastupování v případech, kdy část společných prostor je pronajímána „nečlenům“ družstva.
 • Uzavírat smlouvy s dodavateli služeb, které jsou s užíváním jednotek spojené.
 • Sjednat pojištění domu.
 • Vést účetnictví.
 • Uzavírat smlouvy, vést evidenci a vybírat nájemné, pokud jsou společné části domů dál pronajímány.
 • Rozhodovat o rozúčtování cen služeb na jednotlivé vlastníky.
 • Vymáhat plnění povinností uložených vlastníkům jednotek.

Jak založit společenství vlastníků jednotek?

Fungování SVJ upravuje Zákon č. 72/1994 Sb. (Zákon o vlastnictví bytů). SVJ se zakládá za účelem zajištění správy domu a s ním souvisejícího pozemku schválením stanov ve formě veřejné listiny (notářského zápisu) a vzniká zápisem do veřejného rejstříku. Stanovy musí obsahovat:

 • Název a sídlo
 • Úpravu členských práv a povinností
 • Určení orgánů SVJ
 • Určení prvních členů statutárního orgánu
 • Určení pravidel pro správu domu, užívání společných částí a pravidla pro tvorbu rozpočtu
 • Pravidla pro členské příspěvky a způsob určení jejich výše.

Vznik SVJ je nutný ve chvíli, kdy v bytovém domě najdete alespoň 5 jednotek, z nichž jsou minimálně čtyři ve vlastnictví 4 různých vlastníků.

Statutárním orgánem SVJ je výbor, pokud stanovy neurčí, že statutárním orgánem je předseda společenství vlastníků. Podle stanov si SVJ může zřídit další orgány, ty ale nemohou mít působnost, která je vyhrazená pro shromáždění nebo pro statutární orgán. Nejvyšším orgánem SVJ je shromáždění.

Víte, že členem SVJ může být kdokoli, kdo je svéprávný a bezúhonný ve smyslu živnostenského zákona? Může jím tedy být právnická i fyzická osoba bez ohledu na to, zda je vlastníkem některé jednotky nebo ne.

Související pojmy

Bytové družstvo

Družstvo, které velmi úzce souvisí s bydlením označujeme jako bytové družstvo a je určené k zajišťování bytových služeb svých členů.

Osobní vlastnictví

Chcete si pořídit byt a máte možnost jeho koupě do osobního vlastnictví? Co to vůbec je koupě nemovitosti do osobního vlastnictví? Když se řekne byt v osobním vlastnictví Osobní vlastnictví vyjadřuje typ vlastnictví, kdy je předmětná nemovitost přímým majetkem svého majitele.

Pojištění

Finanční službu, která má tlumit finanční dopady některých negativních událostí, které nemůžeme ovlivnit, označujeme jako pojištění.

Společné bytové prostory

Vlastníte bytovou jednotku v bytovém domě a chcete vědět, co všechno s ní vlastníte? Není to totiž jen samotná bytová jednotka, její vlastnictví je spojeno i s podílem na společných částech domu.

Online sjednání hypotéky
Podpora online hypotečního specialisty
Zvýhodněné podmínky
Přehledné hypoteční bankovnictví

Napsali o nás

Hodnocení: 4.9 | 447 recenzí

Nepřehlédněte

Odhalujeme skryté poplatky a upozorňujeme na ně.