Registr a rejstřík dlužníků

Úrok od
4,89 %

Databáze všech typů klientů, občanů i podnikatelů, právnických i fyzických osob nějak spojených s jakýmkoli poskytnutým úvěrem, je registr dlužníků. Zkráceně můžeme říct, že jde o úvěrový registr. Najít tam můžete jak ty, kdo svůj dluh neplní, tak ty, kteří svůj úvěr řádně splácí.

Jaké registry dlužníků se v ČR používají?

Obecným principem rejstříku dlužníků je shromažďování informací od věřitelů a jejich zpřístupnění dalším věřitelům. Provozovatelé těchto registrů jsou sdružení v celoevropské organizaci ACCIS. V České republice najdeme hned několik bankovních i nebankovních registrů, podle charakteru informací je můžeme dělit na pozitivní a negativní registry.

Pozitivní registr

Pozitivní registr shromažďuje informace o klientech, kteří své závazky řádně plní, díky tomu pak mohou dosáhnout na lepší podmínky půjčky. Klienty také chrání před předlužením.

Negativní registr

Negativní registr obsahuje informace o klientech, kteří své závazky řádně a včas neplní. Patří sem například:

  • Centrální registr úvěrů ČNB, kde jsou shromažďovány informace o úvěrech a platební morálce právnických osob a fyzických osob podnikatelů. Je neveřejný, dostanou se do něj jen české banky a zahraniční banky, které v ČR působí.
  • BRKI (Bankovní registr klientských informací), jehož úkolem je výměna dat o bonitě, důvěryhodnosti a platebních schopnostech klientů.
  • SOLUS (Sdružení na ochranu leasingu a úvěrů spotřebitelům), který sdružuje velké množství institucí od bankovních a nebankovních společností přes dodavatele energií až po poskytovatele mobilních služeb.
  • NRKI (Nebankovní registr klientských informací).

Jak získat výpis z registru dlužníků?

Záznamy v registru dlužníků zůstávají po nějaký čas, takže pokud si chcete ověřit, zda máte nějaký záznam v registru, stačí si zažádat o výpis z registru dlužníků. Co se SOLUSu týče, o výpis si můžete zažádat za poplatek elektronickým formulářem, papírovým formulářem, nebo požádat o SMS výpis.

Potřebujete výpis z BRKI a NRKI? Oba registry provozuje jedna společnost, výpis tak získáte vyplněním jednoho formuláře, a to písemně poštou, online, nebo si ho můžete osobně vyzvednout v klientském centru.

Související pojmy

NRKI

Nebankovní registr klientských informací, který spravují finanční instituce, kde nejsou bankou, ale poskytují úvěry.

BRKI

BRKI je zkratka pro Bankovní Registr Klientských Informací, který spravuje CBCB (Czech Banking Credit Bureau).

Dlužník

Za dlužníka je označována fyzická nebo právnická osoba, která se zavázala jiné osobě (věřiteli) splatit poskytnutou finanční půjčku dle domluvených podmínek včetně sjednané odměny (úroku).

Věřitel

Jako věřitel je označován ten, kdo má vůči jiné fyzické nebo právnické osobě pohledávku a domáhá se svého práva – například splacení dlužné částky včetně úroku.

Online sjednání hypotéky
Podpora online hypotečního specialisty
Zvýhodněné podmínky
Přehledné hypoteční bankovnictví

Napsali o nás

Hodnocení: 4.9 | 447 recenzí

Nepřehlédněte

Odhalujeme skryté poplatky a upozorňujeme na ně.