Pojistné riziko

Úrok od
4,89 %

Pojistné riziko se týká pravděpodobnosti, že pojistná událost nastane a pojišťovna bude muset vyplatit pojistné plnění. Jedná se tedy o možnost finanční ztráty pro pojišťovnu, a proto je pro ni důležité vyhodnotit riziko, které s pojištěním souvisí.

Pojistné riziko

Kategorie pojistného rizika

Existuje několik kategorií pojistného rizika, které mohou ovlivnit výši pojistného, nebo dokonce jeho přijatelnost pro pojišťovnu. Mezi nejčastější patří:

  • Osobní rizika: Jsou to rizika spojená s fyzickými vlastnostmi nebo chováním člověka, jako jsou zdravotní problémy, rizikové sporty, nebezpečná povolání a podobně. Tyto faktory mohou zvýšit pravděpodobnost vzniku pojistné události a tedy i riziko pro pojišťovnu.
  • Majetková rizika: Tato kategorie se týká rizik spojených s majetkem, jako jsou požáry, záplavy, krádeže a podobně. Zde je důležité zhodnotit riziko, které s majetkem souvisí, například zda se nachází v oblasti s vysokou kriminalitou, nebo zda má majitel kvalitní zabezpečení.

Vyhodnocení pojistného rizika

Pojišťovna musí pečlivě vyhodnotit pojistné riziko, aby byla schopna stanovit přijatelnou cenu pojistného, která bude pro ni stále zisková. Zpravidla provádí analýzu rizikových faktorů a na základě této analýzy určí výši pojistného. Pokud je riziko příliš vysoké, pojišťovna může požadovat vyšší pojistné, nebo dokonce odmítnout uzavření pojištění.

Prevence pojistného rizika

Prevence pojistného rizika je pro pojišťovny klíčová, protože snižuje pravděpodobnost, že nastane pojistná událost a pojišťovna bude muset vyplatit pojistné plnění. Prevence zahrnuje opatření, jako je zlepšení bezpečnosti, prevence rizikového chování nebo povolání, nebo dokonce odmítnutí uzavření pojistné smlouvy pro určité skupiny lidí nebo oblasti.

Daniela Opletalová
Daniela Opletalová
Dany je naše grafička a content specialistka, která vlnami online marketingu proplouvá už od roku 2018. Miluje práci v kolektivu a na smysluplných projektech.

Související pojmy

Pojistná smlouva

Sjednáváte si pojištění k hypotéce? Jeho základem je pojistná smlouva, kterou se pojistitel zavazuje poskytnou pojistné plnění pojistníkovi nebo třetí osobě.

Pojistná událost

Nahodilou skutečnost, na kterou se vztahuje sjednané pojištění, označujeme jako pojistnou událost.

Pojištění

Finanční službu, která má tlumit finanční dopady některých negativních událostí, které nemůžeme ovlivnit, označujeme jako pojištění.

Pojistné plnění

Pojistné plnění je finanční částka, kterou pojistitel vyplácí pojištěnému, pokud dojde k

Online sjednání hypotéky
Podpora online hypotečního specialisty
Zvýhodněné podmínky
Přehledné hypoteční bankovnictví

Napsali o nás

Hodnocení: 4.9 | 447 recenzí

Nepřehlédněte

Odhalujeme skryté poplatky a upozorňujeme na ně.