Pojistná hodnota

Úrok od
4,89 %

Pojistná hodnota je klíčovým pojmem v oblasti pojišťovnictví. Tento článek vám pomůže pochopit, co je pojistná hodnota, jak se vypočítává a jaké faktory ovlivňují její výši.

Co je pojistná hodnota a jak se vypočítává

Pojistná hodnota je hodnota, na kterou je pojistný objekt pojištěn. Jedná se o maximální částku, kterou pojišťovna vyplatí v případě pojistné události. Pojistná hodnota se vypočítává na základě odhadované hodnoty pojistného objektu.

Pojistná hodnota


Klíčové body při výpočtu pojistné hodnoty:

  • Odhad hodnoty: Pojistná hodnota je založena na odhadované hodnotě pojistného objektu. Může to být například tržní cena nemovitosti, aktuální cena auta nebo náklady na obnovu objektu.
  • Přizpůsobení inflaci: Pojistná hodnota může být pravidelně aktualizována, aby odrážela inflaci a změny na trhu.
  • Smluvní dohoda: Pojistná hodnota může být také stanovena smluvně mezi pojištěncem a pojišťovnou.

Faktory ovlivňující výši pojistné hodnoty

Výše pojistné hodnoty může být ovlivněna řadou faktorů. Tyto faktory mohou zahrnovat charakteristiky pojistného objektu, tržní podmínky a smluvní dohody.

Klíčové faktory:

  • Charakteristiky pojistného objektu: Například stáří, stav a specifické vlastnosti auta nebo nemovitosti mohou ovlivnit jejich pojistnou hodnotu.
  • Tržní podmínky: Hodnota nemovitostí a aut může kolísat v závislosti na tržních podmínkách, což může ovlivnit jejich pojistnou hodnotu.
  • Smluvní dohody: Pojistná hodnota může být také ovlivněna dohodou mezi pojištěncem a pojišťovnou.

Je důležité, aby pojištěnci rozuměli, jak se pojistná hodnota vypočítává a jaké faktory mohou ovlivnit její výši. Tím mohou zajistit, že jejich pojistná hodnota správně odráží hodnotu jejich pojistného objektu a poskytuje adekvátní pokrytí v případě pojistné události.

Daniela Opletalová
Daniela Opletalová
Dany je naše grafička a content specialistka, která vlnami online marketingu proplouvá už od roku 2018. Miluje práci v kolektivu a na smysluplných projektech.

Související pojmy

Pojišťovna

Pojistitel, který za úplatu převzal sjednaná rizika pojistníka, označujeme jako pojišťovnu.

Pojistná událost

Nahodilou skutečnost, na kterou se vztahuje sjednané pojištění, označujeme jako pojistnou událost.

Pojistná smlouva

Sjednáváte si pojištění k hypotéce? Jeho základem je pojistná smlouva, kterou se pojistitel zavazuje poskytnou pojistné plnění pojistníkovi nebo třetí osobě.

Tržní cena

Chystáte se prodat nemovitost? Pak byste měli znát její tržní cenu.

Online sjednání hypotéky
Podpora online hypotečního specialisty
Zvýhodněné podmínky
Přehledné hypoteční bankovnictví

Napsali o nás

Hodnocení: 4.9 | 447 recenzí

Nepřehlédněte

Odhalujeme skryté poplatky a upozorňujeme na ně.