Kvitancí rozumíme písemné potvrzení od věřitele dlužníkovi, že splnil svůj dluh. Je soukromou listinou, ve spojitosti s hypotečními úvěry se s ní nejčastěji setkáte při refinancování hypotéky, kdy je kvitance podmínkou pro vyčerpání nového hypotečního úvěru.

Co je to kvitance?

Kvitance dokazuje, že dlužník svůj dluh splnil. Můžeme ji nazvat také stvrzenkou, která potvrzuje, že nějaký závazek vůči věřiteli splněním zanikl.

Jak má taková kvitance o úhradě dluhu vypadat?

  • Kvitance musí mít písemnou formu.
  • Měly by v ní být vymezeny osoby dlužníka i věřitele minimálně jmény, ideálně ale také datem narození a bydlištěm.
  • Měl by zde být specifikován předmět plnění dluhu.

Víte, že kvitance se nevydává automaticky, často je třeba o ni po splnění dluhu požádat? Věřitel pak je povinen kvitanci vydat, jinak mu ze strany dlužníka může být odepřeno plnění, které je v souladu se zákonem. Když věřitel vydá kvitanci před splacením dluhu, má se za to, že dluh dlužníkovi prominul.

Kvitance banky v případě hypotéky

Jak zmiňujeme už v úvodu, nejčastěji se s ní setkáte při refinancování hypotéky, kdy vám jejím prostřednictvím banka stvrzuje, že dává svůj souhlas s předčasným splacením hypotéky a také s vymazáním zástavního práva z nemovitosti po uhrazení jistiny.

Banka ji na konci období fixace nevydává automaticky, proto o ni nezapomeňte s dostatečným předstihem požádat. Jen tak totiž budete moci hypotéku refinancovat u jiné banky.

Související pojmy

Zástavní právo

Mezi věcná práva k cizí věci, která slouží k zajištění dluhu v ujednané výši pro případ, že by

Hypoteční úvěr

Hypoteční úvěr (zkráceně hypotéka) je bankovní úvěr zajištěný zástavním právem k nemovitosti, který slouží nejčastěji k financování nákupu, výstavby či rekonstrukce nemovitosti určené k vlastnímu bydlení.

Dlužník

Za dlužníka je označována fyzická nebo právnická osoba, která se zavázala jiné osobě (věřiteli) splatit poskytnutou finanční půjčku dle domluvených podmínek včetně sjednané odměny (úroku).

Věřitel

Jako věřitel je označován ten, kdo má vůči jiné fyzické nebo právnické osobě pohledávku a domáhá se svého práva – například splacení dlužné částky včetně úroku.

Online sjednání hypotéky
Podpora online hypotečního specialisty
Zvýhodněné podmínky
Přehledné hypoteční bankovnictví

Napsali o nás

Hodnocení: 4.9 | 447 recenzí

Nepřehlédněte

Odhalujeme skryté poplatky a upozorňujeme na ně.