Hypoteční zástavní listy

Úrok od
4,89 %

Dluhopisy vydávané hypotečními bankami s cílem získat finanční prostředky na poskytování hypotečních úvěrů označujeme jako hypoteční zástavní listy.

Proč si pořídit hypoteční zástavní listy?

Hypoteční zástavní listy (HZL) jsou dluhopisy, jejichž jmenovitá hodnota včetně úroků je plně krytá pohledávkami z hypotečních úvěrů jištěných prostřednictvím zástavního práva objektivně stanovenou hodnotou nemovitosti.

Víte, že zástavní právo je zástavní právo banky k věci ve vlastnictví klienta, které se zapisuje do katastru nemovitostí? Vázne na nemovitosti a lze jej vykonat i proti všem budoucím vlastníkům.

Mezi důvody pořízení zástavních listů patří:

  • Jistota-HZL jsou kryté pohledávkami z hypotečních úvěrů pojištěných prostřednictvím zástavního práva skutečně existující nemovitosti.
  • Výnosnost-Úrok je zpravidla fixní a čistý, nepodléhá dani z příjmu.
  • Likvidita-majitel je může kdykoli prodat.

K čemu je zástavní list k nemovitosti?

Zástavním právem se rozumí tzv. věcné břemeno k věci cizí, které slouží k zajištění pohledávky pro případ, kdy dluh, který jí odpovídá, nebude včas a řádně splněn.

Související pojmy

Zástavní právo

Mezi věcná práva k cizí věci, která slouží k zajištění dluhu v ujednané výši pro případ, že by

Věcné břemeno

Vlastnická práva k nemovitosti mohou být určitým způsobem omezena, například věcným břemenem, které omezuje práva majitele nemovitosti.

Hodnota nemovitosti

Každá hypotéka musí být zajištěna vhodnou nemovitostí.

Hypoteční úvěr

Hypoteční úvěr (zkráceně hypotéka) je bankovní úvěr zajištěný zástavním právem k nemovitosti, který slouží nejčastěji k financování nákupu, výstavby či rekonstrukce nemovitosti určené k vlastnímu bydlení.

Online sjednání hypotéky
Podpora online hypotečního specialisty
Zvýhodněné podmínky
Přehledné hypoteční bankovnictví

Napsali o nás

Hodnocení: 4.9 | 447 recenzí

Nepřehlédněte

Odhalujeme skryté poplatky a upozorňujeme na ně.