Fond oprav je určený k úhradě nákladů spojených se správou domu a pozemku. Podílí se na něm každý měsíc vlastníci jednotek domu, a to podle výše podílu na společných prostorách domu.

Jak funguje fond oprav?

Fond oprav v české legislativě řeší Nový občanský zákoník, kde se píše, že jde o: “Příspěvek na správu domu a pozemku, který je znám právě pod ustáleným označením Fond oprav. Tento příspěvek je tvořen vlastníky, ve výši stanovené shromážděním vlastníků dle velikosti podílu na společných částech, nebylo-li určeno jinak. Z uvedeného vyplývá možnost odchýlení se od způsobu stanovení výše příspěvků dle podílů na společných částech rozhodnutím shromáždění vlastníků.”

K čemu je fond oprav?

Fond oprav se vztahuje na:

  • Provoz, údržbu, opravy, stavební úpravy a jiné změny společných částí domu.
  • Revize technických sítí, společných technických zařízení domu, protipožárního zařízení, hromosvodů, rozvodů energií včetně tepla, teplé vody, pitné vody spod.
  • Údržbu pozemku a přístupových cest k pozemku.
  • Uplatnění práva vstupu do bytu v případě, že vlastník jednotky upravuje stavebně svůj byt, včetně možnosti požadovat v odůvodněných případech předložení stavební dokumentace.

Kolik platit do fondu oprav?

Příspěvek na fond oprav hradí každý vlastník jednotky domu měsíčně, pro výši příspěvku je rozhodující celková plocha bytové jednotky a je definována v Prohlášení vlastníka a ve výpisu Listu vlastnictví daného Katastrálního úřadu.

Související pojmy

Společné bytové prostory

Vlastníte bytovou jednotku v bytovém domě a chcete vědět, co všechno s ní vlastníte? Není to totiž jen samotná bytová jednotka, její vlastnictví je spojeno i s podílem na společných částech domu.

Bytové družstvo

Družstvo, které velmi úzce souvisí s bydlením označujeme jako bytové družstvo a je určené k zajišťování bytových služeb svých členů.

Společenství vlastníků jednotek

Společenství vlastníků jednotek (SVJ) je podle českého práva označením právnické osoby podobné spolku, která zajišťuje správu cizího majetku.

Osobní vlastnictví

Chcete si pořídit

Online sjednání hypotéky
Podpora online hypotečního specialisty
Zvýhodněné podmínky
Přehledné hypoteční bankovnictví

Napsali o nás

Hodnocení: 4.9 | 447 recenzí

Nepřehlédněte

Odhalujeme skryté poplatky a upozorňujeme na ně.