Jaké doklady potřebuji k vyřízení hypotéky?

Předschválená hypotéka do 24 hodin online z pohodlí domova.
Úrok od
4,89 %

Pokud už máte jasnou představu o vašem budoucím bydlení a rozhodli jste se vaše plány financovat pomocí hypotéky, bude od vás hypoteční poradce vyžadovat hned několik dokumentů. Poradíme vám, jak získat hypotéku a co je potřeba k hypotéce.

V první řadě je nutné předložit minimálně dva doklady totožnosti žadatele o hypotéku i všech případných spolužadatelů. Předložit musíte platný občanský průkaz spolu s řidičským průkazem. Kdo nevlastní řidičský průkaz, může jako alternativní doklad použít platný cestovní pas, rodný list a ve výjimečných případech kartičku zdravotní pojišťovny. 

Doložení příjmů pro získání hypotéky

Vyřízení hypotéky se neobejde bez doložení výše a zdroje příjmů. Požadavky na doložení příjmů se u zaměstnanců a OSVČ liší.

V případě zaměstnanců potvrzuje příjmy ze zaměstnání zaměstnavatel, a to na speciálním formuláři banky. Každá banka používá svůj vlastní formulář.

Osoby samostatně výdělečně činné (hypotéka pro OSVČ) budou pro získání hypotéky potřebovat poslední daňové přiznání s potvrzením úhrady nebo přeplatku daně. Pokud je vaším příjmem důchod nebo jiné dávky vyplácené státem, předkládáte poskytovateli potvrzení od správy sociálního zabezpečení. Banky také vždy vyžadují poslední tři výpisy z bankovního účtu

Doložení příjmu při žádosti o hypotéku

V přehledu níže je uveden seznam požadovaných dokumentů.

Doklady předkládané zaměstnanci:

 • Průkaz totožnosti
 • Kopie mzdového listu nebo výplatní pásky za posledních 6 měsíců až 2 roky
 • Potvrzení výše příjmu ze zaměstnání (pozn. potřebný formulář získáte v bance)
 • Dokumenty potvrzující případné další příjmy

Doklady předkládané podnikateli (OSVČ):

 • Průkaz totožnosti
 • Doklad prokazující podnikání (např. výpis z živnostenského rejstříku, živnostenský list, koncese)
 • Potvrzení správy sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny o bezdlužnosti a pravidelných platbách pojistného
 • Přiznání k dani z příjmu fyzických osob (pozn. obvykle za poslední dva roky)
 • U příjmů z pronájmu je třeba doložit nájemní smlouvu a list vlastnictví k nemovitosti

Doložení výdajů

Kromě příjmů sledují banky i výši všech dosavadních finančních závazků. Zájemci o hypotéku informují banku o tom, kolik dluží a splácí dalších spotřebitelských úvěrů, krátkodobých půjček či hypotečních úvěrů.  

Dokumenty k doložení výdajů:

 • Úvěrová smlouva, leasingová smlouva
 • Smlouva o stavebním spoření, penzijním připojištění
 • Pojistné smlouvy a aktuální doklady o platbách pojistného
 • Ostatní pravidelné individuální výdaje (např. rozhodnutí soudu o placení výživného)
 • Doklady potvrzující ostatní závazky (např. ručitelské prohlášení)

Účel využití hypotéky

Hypotéka je účelový úvěr. Mezi podmínky pro získání hypotéky patří doložení účelu plánovaného využití finančních prostředků.

Hypotéku lze využít například k těmto účelům:

 • Koupě nemovitosti (např. bytu, rodinného domu, stavebního pozemku)
 • Výstavba nemovitosti
 • Rekonstrukce nemovitosti
 • Vypořádání společného jmění manželů (SJM)
 • Vyplacení spoluvlastnických podílů na nemovitosti
 • Refinancování stávající hypotéky

Seznam dokumentů předkládaných bance podle účelu využití hypotéky

Při vyřizování hypotéky vyžadují banky doložení několika dokumentů k pořizované nemovitosti. Základním dokumentem je aktuální výpis z katastru nemovitostí včetně snímku nemovitosti z katastrální mapy a takzvaný nabývací titul. Tento dokument je dokladem o vlastnictví dané nemovitosti.

Mezi potřebné dokumenty patří také odhad ceny nemovitosti. Z principu je každá hypotéka zajištěna nemovitostí a banka si sama vypracuje odhad její ceny. Banky rovněž vyžadují sjednání pojištění financované nemovitosti. Připravte si tedy pojistnou smlouvu.

Víte, že součástí pojištění nemovitosti, je také pojištění pozemku? Díky němu jste chránění například proti kráděži stavebního materiálu umístěného na pozemku.

Koupě nemovitosti:

 • Kupní smlouva nebo smlouva o budoucí smlouvě kupní
 • Doložení výše vlastních finančních prostředků na úhradu rozdílu mezi hypotéku a kupní cenou nemovitosti (pozn. dokladem je výpis z účtu)

Kupovanou nemovitostí může být byt, dům nebo také stavební pozemek. U těchto typů nemovitostí vyžadují banky níže uvedené dokumenty.

Hypotéka na byt

V případě hypotéky na již existující byt (tzn. dokončená novostavba nebo starší byt) je kromě kupní smlouvy nebo smlouvy o smlouvě budoucí potřeba také aktuální výpis z katastru nemovitostí a odhad ceny nemovitosti.

Hypotéka na dům

Stejně jako v případě bytu je i u již postaveného rodinného domu třeba bance dodat kromě kupní smlouvy také aktuální výpis z katastru nemovitostí a odhad ceny domu.

Hypotéka na stavební pozemek

Při financování pozemku hypotékou je nutné, aby byl určen k výstavbě.  Pokud pozemek není k tomuto účelu určen, banka vám úvěr neschválí. Nutné je stavební povolení nebo vyjádření stavební úřadu, že je možné na pozemku stavět. K jakému účelu je možné pozemek využít se dozvíte i z platného územního plánu dané obce či města. 

Výstavba nemovitosti:

 • Doložení výše vlastních finančních prostředků na úhradu rozdílu mezi hypotéku a kupní cenou nemovitosti (pozn. dokladem je výpis z účtu)
 • Stavební povolení s doložkou nabytí právní moci
 • Pokud nebylo vydáno stavební povolení, je potřeba územní rozhodnutí
 • Rozpočet nákladů na stavbu
 • Časový harmonogram stavby
 • Smlouvu o dílo (pozn. není vyžadována, pokud stavíte svépomocí)

Zástava nemovitosti:

 • Výpis z katastru nemovitostí dokládající vlastnictví nemovitosti
 • Pojistná smlouva – pojištění nemovitosti vinkulované ve prospěch banky

Další možnosti využití hypotéky

 • Hypotéka na rekonstrukci – žadatel o hypotéku předkládá rozpočet na rekonstrukci a pokud to vyžaduje zákon, tak i projektovou dokumentaci
 • Hypotéka na vypořádání majetku – vyžadovány jsou návrhy smluv na vzájemné vypořádání

Výše popsané doklady a dokumenty patří mezi ty základní, které zájemci o hypotéku běžně předkládají bance. Jednotlivé banky si mohou vyžádat i další doklady. 

Orientační ceny vybraných dokumentů a úkonů

 • Výpis z katastru nemovitostí na Czechpointu: první strana 100 Kč, každá další strana max. 50 Kč
 • Přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí: 2 000 Kč
 • Ocenění nemovitosti: od 3 000 Kč
 • Ověření podpisu na poště: 30 Kč

Při sjednávání hypotéky byste měli získat odpovědi na řadu důležitých otázek. Přečtěte si, na co se ptát při výběru hypotéky.

Online sjednání hypotéky
Podpora online hypotečního specialisty
Zvýhodněné podmínky
Přehledné hypoteční bankovnictví

Napsali o nás

Hodnocení: 4.9 | 447 recenzí

Nepřehlédněte

Odhalujeme skryté poplatky a upozorňujeme na ně.