Životní a úrazové pojištění novorozence

Předschválená hypotéka do 24 hodin online z pohodlí domova.
Úrok od
4,89 %
Životní a úrazové pojištění novorozence a dětí

Různé úrazy a nemoci jsou v dětském věku běžnou záležitostí. Přečtěte si, proč sjednat dětem životní a úrazové pojištění a na jaká rizika se vyplatí pojistit?

18.12.2023 | Roman Müller | 5 minut k přečtení

Obsah článku

Jen málokdo má to štěstí, že prožije dětství bez jakéhokoliv zranění či nemoci. K dětskému věku neodmyslitelně patří odřená kolena, drobné řezné rány, škrábance nebo zadřené třísky. Podobné je to i s běžnými nemocemi jako jsou například trávicí potíže, záněty dýchacích cest, středního ucha či neštovice. Z těchto úrazů a nemocí se děti velmi rychle zotaví a za čas si na ně ani nevzpomenou. Jsou tu však i mnohem závažnější případy, které mohou zanechat trvalé nebo dokonce smrtelné následky. 

„Nad vhodným pojištění novorozence by měli rodiče přemýšlet už v průběhu těhotenství. První měsíce po porodu totiž utečou jako voda a na výběr vhodného pojištění pro dítě zpravidla nezbývá příliš času. Životní a úrazové pojištění pro děti nabízí řada pojišťoven. I když v zásadě kryjí srovnatelná rizika, v celé řadě dílčích parametrů se nabídky pojišťoven liší. Jednotlivé možnosti je proto nutné důkladně srovnat a především se zaměřit na dostatečné pojištění klíčových rizik,“ uvádí Miroslav Čejka, specialista pojištění fintech startupu hyponamíru.cz. 

Pojištění novorozených

Kdy pojistit miminko? Tuto otázku si pokládá řada čerstvých maminek. Jako první je nutné přihlásit novorozence k veřejnému zdravotnímu pojištění, a to nejpozději do 8 dnů po jeho narození. Miminko je třeba přihlásit u té pojišťovny, u které je v den porodu pojištěna jeho matka. 

V České republice aktuálně působí těchto 7 zdravotních pojišťoven:

 • Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
 • Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
 • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
 • Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
 • Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
 • Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky
 • Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna

Jak přihlásit novorozence k pojišťovně?

Pojišťovny nabízejí více možností přihlášení novorozence k veřejnému zdravotnímu pojištění. Můžete navštívit pobočku vaší pojišťovny, zaslat požadované dokumenty poštou, prostřednictvím internetových stránek pojišťovny nebo přes datovou schránku. K přihlášení dítěte je třeba vyplnit přihlášku pojištěnce a předložit kopii rodného listu. 

Z veřejného zdravotního pojištění jsou hrazeny služby určené zákonem o veřejném zdravotním pojištění. Konkrétně se jedná například o lékařské prohlídky a ošetření, rehabilitace či paliativní péče. Zcela nebo částečně jsou hrazeny i léky a různé zdravotnické prostředky. 

Veřejné zdravotní pojištění nestačí

Zatímco veřejné zdravotní pojištění je povinné a je z něj hrazena zdravotní péče ve státních zdravotnických zařízeních, sjednání životního či úrazového pojištění je zcela dobrovolné. Miroslav Čejka k tomu dodává: „Rodiče by neměli podceňovat pojištění svých dětí. V případě vážného zranění nebo nemoci totiž zajistí dítěti další finanční prostředky například na nadstandardní lékařskou péči, úpravy na bezbariérovou domácnost nebo různé ze zdravotního pojištění nehrané zdravotní pomůcky. Rodičům rovněž pomůže pokrýt výpadek příjmu při léčbě či hospitalizaci dítěte.“

Životní a úrazové pojištění 

Dětem je možné sjednat životní i úrazové pojištění. Mnohdy pojišťovny nabízejí tyto pojistky v rámci jednoho pojistného produktu. Životní pojištění poskytuje komplexní krytí rizik spojených se zdravím dítěte. Zahrnuje tedy nejen rizika úrazu, ale také závažné nemoci. Naproti tomu úrazové pojištění obsahuje pouze rizika spojená s úrazem dítěte a jeho následky. Za toto samostatné pojištění obvykle zaplatíte o něco méně peněz.  

Na trhu jsou k dispozici jak varianty pojištění, které kryjí jen a pouze daná rizika, tak i pojištění obsahující navíc spořicí či investiční složkou. V tomto případě jde část zaplaceného pojistného na krytí rizik a část na budování finanční rezervy. „Z pohledu pokrytí rizik je vždy vhodnější čistě rizikové pojištění. Ke spoření dětem je možné využít jiné finanční produkty – například stavební spoření nebo různé zvýhodněné spořicí či investiční programy pro děti. Pokud se přeci jen rozhodnete pro pojištění pro děti se spořením, zaměřte se především o jeho rizikovou složku,“ doporučuje Miroslav Čejka.  

Životní pojištění novorozence

Životní pojištění pro děti by mělo obsahovat především pojištění vážných nemocí, úrazů a trvalých následků úrazů. Mezi vážné nemoci pojišťovny zařazují nejčastější choroby jako například dětskou mozkovou obrnu, cukrovku, encefalitidu, nemoc motýlích křídel a zhoubná nádorová onemocnění. Kompletní výčet závažných onemocnění je uveden v pojistné smlouvě.

Díky pojištění úrazů můžete dítěti zajistit například nadstandardní léčbu nebo speciální rehabilitaci. Některé vážné úrazy se bohužel neobejdou bez trvalých následků. U tohoto pojištění si zvolte progresivní plnění. Čím závažnější jsou trvalé následky úrazu, tím vyšší pojistné plnění získáte.

Mezi další užitečná připojištění patří například pojištění denního odškodného a hospitalizace dítěte. V případě pojistné události získáte od pojišťovny určitou denní dávku, která vám pomůže alespoň částečně kompenzovat ušlý příjem ze zaměstnání či podnikání. Při hospitalizaci vám peníze od pojišťovny pomohou zaplatit účet například za váš pobyt s dítětem v nemocnici. 

Jak vybrat dětské životní pojištění?

Při výběru životního pojištění pečlivě zvažte, jaká rizika se vyplatí pojistit. Potřeba je rovněž správně nastavit výši pojistných limitů. „Životní pojištění musí dostatečně krýt především vážené nemoci a úrazy, které vyžadují dlouhodobou léčbu nebo mohou mít trvalé následky. Pokuste se vcítit do situace, jak by konkrétní nepříznivá životní událost zasáhla do chodu vaší rodiny. Jaké výdaje vám nově vzniknou? Budete moci odejít ze zaměstnání? Jak nákladnou dodatečnou péči bude vaše dítě potřebovat? To jsou otázky, na které byste si měli umět odpovědět,“ doplňuje Miroslav Čejka. 

Před sjednáním životního pojištění si projděte konkrétní výčet pojištěných nemocí a úrazů. Seznamte se také s výlukami. Například některé rizikové sporty mohou spadat do výluk z pojištění. 

TIP

Při výběru pojištění se zajímejte o délku takzvané čekací (karenční) doby. Pojišťovny totiž mohou podmínit výplatu pojistného plnění až uplynutím určité doby. U životního pojištění se čekací doba uplatňuje například u vážných nemocí. 

Dětské úrazové pojištění

Úrazy dětí jsou poměrně časté. Podle dostupných statistik je ročně ambulantně ošetřeno až 450 tisíc dětí a přes 30 tisíc případů vyžaduje hospitalizaci. Nejčastěji dochází ke zraněním ve věkové skupině 12 až 15 let. V tomto období mají děti řadu koníčků a aktivit s rizikem úrazu. Nejrizikovějším obdobím jsou letní prázdniny. K úrazům nejčastěji dochází při hře, závodu nebo sportovní činnosti. Z hlediska typu zranění se nejčastěji jedná o zlomeniny, podvrtnutí či pohmoždění. 

Časté úrazy dětí

Úrazové pojištění novorozence se vyplatí mít již od 6 měsíců věku dítěte. V tuto dobu již začínají být novorozenci aktivnější a při poznávání okolního světa roste riziko možného zranění. Dětské úrazové pojištění by mělo opět zahrnovat pojištění trvalých následků úrazu, pojištění léčení následků úrazu (tzn. denní odškodné a pojištění ošetřování dítěte. 

„Při výběru úrazové pojištění se zajímejte o kompletní seznam rizik, pojistné limity a výluky z pojištění. Úrazové pojištění by měli mít nejen děti ve sportovně založených rodinách. K úrazům totiž dochází i při běžných činnostech, třeba cestou do školy,“ doplňuje Miroslav Čejka. 

Sjednání životního a úrazového pojištění

Životní či úrazové pojištění může dítěti sjednat pouze dospělá osoba. Nejčastěji se jedná o rodiče. Může se ovšem jednat i o prarodiče nebo kteroukoli jinou plnoletou osobu. Dětské životní a úrazové pojištění lze uzavřít samostatně nebo v rámci pojistné smlouvy dospělého.  

Vybrané nabídky pojištění pro děti:

 • Životní pojištění pro děti MojeJistota (KB Pojišťovna)
 • FLEXI životní pojištění – JUNIOR (Kooperativa, Česká spořitelna)
 • Náš život – životní a úrazové pojištění pro děti (ČSOB Pojišťovna)
 • Můj život (Generali Česká pojišťovna)
 • Pojištění dětí (NN Životní pojišťovna)

Životní a úrazové pojištění pro děti lze sjednat online, osobně na pobočce pojišťovny, v bance nebo prostřednictvím pojišťovacího poradce. 

Kdy pojistit dítě a na jak dlouho

Pojištění se vyplatí sjednat co nejdříve po narození dítěte. Pojišťovny umožňují sjednat i pojištění miminka. Dětské pojištění ovšem není na celý život a pojistná ochrana je časově omezena. Pojišťovny nastavují horní hranici platnosti dětského pojištění různě, přičemž maximální věk může být až 26 let. Po dosažení tohoto věku je již nutné uzavřít životní či úrazové pojištění pro dospělé. 

Nezapomínejte na sebe

Dítě bude potřebovat vaši péči minimálně do dosažení dospělosti. Proto je nutné myslet nejen na pojištění dětí, ale také vlastní pojištění. Sjednejte si proto životní a úrazové pojištění, které finančně zajistí rodinu v případě vaší smrti, vážného úrazu s trvalými následky, vážné nemoci nebo invalidity.

hrosik web
Roman Müller
Redaktor
Roman Müller je obsahový specialista se zaměřením na finanční trh, především hypotéky. V oboru se pohybuje už řadu let a tak ví, co vás zajímá.
Online sjednání hypotéky
Podpora online hypotečního specialisty
Zvýhodněné podmínky
Přehledné hypoteční bankovnictví

Napsali o nás

Hodnocení: 4.9 | 447 recenzí

Nepřehlédněte

Odhalujeme skryté poplatky a upozorňujeme na ně.