Karenční doba

Úrok od
4,89 %

Karenční dobu označujeme i jako karenční lhůta a jde o pevně stanovenou dobu, která musí uplynout, aby mohla nastat právní situace, která by jinak nastala dříve.

Nachlazená žena v pracovní neschopnosti

Karenční lhůta prakticky

V ČR se karenční doba objevuje například v oblasti pojištění. Právní skutečností může v takovém případě být třeba pracovní neschopnost a s ní spojené dávky. Ty nejsou vypláceny za všechny dny pracovní neschopnosti, ale až za dny po uplynutí karenční lhůty. Její délka je stanovena v pojistné smlouvě.

Víte, že dřív představovala karenční doba první tři dny nemoci, po kterou zaměstnanec nedostával žádné peníze? Zrušení karenční doby tak mnozí přivítali.

S karenční lhůtou souvisí i čekací doba

Čekací dobu nejčastěji uplatňují pojišťovny, třeba u onemocnění. Jde o dobu, po kterou pojistitel nemá povinnost poskytnout pojistné plnění z událostí, které by jinak byly pojistnými událostmi. Délka čekací doby se u jednotlivých pojišťoven může lišit.

Daniela Opletalová
Daniela Opletalová
Dany je naše grafička a content specialistka, která vlnami online marketingu proplouvá už od roku 2018. Miluje práci v kolektivu a na smysluplných projektech.

Související pojmy

Pojistné období

Každá

Pojistná smlouva

Sjednáváte si pojištění k hypotéce? Jeho základem je pojistná smlouva, kterou se pojistitel zavazuje poskytnou pojistné plnění pojistníkovi nebo třetí osobě.

Pojistná událost

Nahodilou skutečnost, na kterou se vztahuje sjednané pojištění, označujeme jako pojistnou událost.

Pojištění

Finanční službu, která má tlumit finanční dopady některých negativních událostí, které nemůžeme ovlivnit, označujeme jako pojištění.

Online sjednání hypotéky
Podpora online hypotečního specialisty
Zvýhodněné podmínky
Přehledné hypoteční bankovnictví

Napsali o nás

Hodnocení: 4.9 | 447 recenzí

Nepřehlédněte

Odhalujeme skryté poplatky a upozorňujeme na ně.