Zdravotní pojištění

Úrok od
4,89 %

Zdravotní pojištění slouží k úhradě zdravotní péče, která má pomocí zdravotních služeb zlepšit nebo zachovat zdravotní stav či zmírnit utrpení pojištěnce. Na co je zdravotní pojištění, kdy a kdo platí zdravotní pojištění?

Co je to zdravotní pojištění

K čemu je zdravotní pojištění?

Zdravotní pojištění patří mezi pojištění, která musíme mít sjednaná povinně. Má to svou logiku, díky němu může vaše zdravotní pojišťovna uhradit vaši léčbu nebo ošetření tomu, kdo ho provede. Nemá podobu komerčního pojištění, vzniká na základě zákona a musí ho povinně platit každý, kdo má na území ČR trvalé bydliště. A to bez ohledu na občanství takové osoby.

Podmínky zdravotního pojištění se řídí zejména zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.

Kdy platit zdravotní pojištění?

Splatnost pojistného je pro zaměstnavatele od prvního do dvacátého dne následujícího měsíce, zálohy OSVČ jsou splatné od 1. dne kalendářního měsíce, za který se platí, do 8. dne měsíce následujícího. Platby zdravotního pojištění jsou přerozdělovány jednotlivým nestátním zdravotním pojišťovnám, které tyto finanční prostředky shromažďují v pojišťovacích fondech.

Víte, že v ČR tvoří systém zdravotní péče pojištěnec, poskytovatel zdravotních služeb a zdravotní pojišťovna? Tu pojištěnec může jednou za rok změnit, a to jen k prvnímu dni kalendářního pololetí.

Kdo platí zdravotní pojištění, když jsem na rodičovské dovolené?

Žena, která je příjemcem rodičovského příspěvku a byla před porodem zaměstnána, spadá do kategorie státních pojištěnců. S platbou zdravotního pojištění si tedy nemusí dělat žádné starosti. Pokud v době trvání rodičovské nastoupí zpět do zaměstnání, příslušné pojistné vypočítá a odvede zaměstnavatel.

V případě OSVČ záleží na konkrétní situaci. Pokud se žena jako OSVČ rozhodne po dobu mateřské dále podnikat, má povinnost hradit zálohy na pojistné. Při přerušení nebo zrušení živnosti a oznámení této skutečnosti pojišťovně je plátcem zdravotního pojištění stát. Více v článku Doplatek zdravotního pojištění při rodičovské dovolené.

Daniela Opletalová
Daniela Opletalová
Dany je naše grafička a content specialistka, která vlnami online marketingu proplouvá už od roku 2018. Miluje práci v kolektivu a na smysluplných projektech.

Související pojmy

OSVČ

OSVČ, neboli osoba samostatně výdělečně činná, je označení pro fyzickou osobu, která má příjmy z podnikání nebo z jiné samostatně výdělečné činnosti.

Pojištění

Finanční službu, která má tlumit finanční dopady některých negativních událostí, které nemůžeme ovlivnit, označujeme jako pojištění.

Sociální pojištění

Zaměstnavatelé, zaměstnanci,

Pojišťovna

Pojistitel, který za úplatu převzal sjednaná rizika pojistníka, označujeme jako pojišťovnu.

Online sjednání hypotéky
Podpora online hypotečního specialisty
Zvýhodněné podmínky
Přehledné hypoteční bankovnictví

Napsali o nás

Hodnocení: 4.9 | 447 recenzí

Nepřehlédněte

Odhalujeme skryté poplatky a upozorňujeme na ně.