Zajišťovací smlouva

Úrok od
4,89 %

Zajišťovací smlouvu můžeme chápat jako jeden ze způsobů, jak zajistit věřitele a snížit jeho riziko spojené s poskytnutím plnění na základě závazkového vztahu s dlužníky.

Zajišťovací smlouva zlepší postavení věřitele

Základem zajišťovacího převodu práva je zlepšení právního postavení věřitele tak, že dlužník na něj dočasně převede své právo za účelem zajištění pohledávky věřitele.

Převod je dočasný a jde o právní akt, který věřitelům poskytuje vyšší stupeň právní jistoty, že dlužník včas a řádně svůj dluh splní dle splátkového kalendáře. Když tak neučiní, je zase cestou ke snazšímu uspokojení věřitele.

Víte, že podle zákona o pojišťovnictví může zajišťovací činnost provádět i tuzemská pojišťovna na základě povolení ČNB?

Související pojmy

Pojištění

Finanční službu, která má tlumit finanční dopady některých negativních událostí, které nemůžeme ovlivnit, označujeme jako pojištění.

Pojišťovna

Pojistitel, který za úplatu převzal sjednaná rizika pojistníka, označujeme jako pojišťovnu.

Dlužník

Za dlužníka je označována fyzická nebo právnická osoba, která se zavázala jiné osobě (věřiteli) splatit poskytnutou finanční půjčku dle domluvených podmínek včetně sjednané odměny (úroku).

Věřitel

Jako věřitel je označován ten, kdo má vůči jiné fyzické nebo právnické osobě pohledávku a domáhá se svého práva – například splacení dlužné částky včetně úroku.

Online sjednání hypotéky
Podpora online hypotečního specialisty
Zvýhodněné podmínky
Přehledné hypoteční bankovnictví

Napsali o nás

Hodnocení: 4.9 | 447 recenzí

Nepřehlédněte

Odhalujeme skryté poplatky a upozorňujeme na ně.