Trvalé následky úrazu

Úrok od
4,89 %

Trvalé následky úrazu představují poškození zdraví, které trvá déle než jeden rok od data úrazu. Mohou být tělesné nebo psychické a ovlivňují kvalitu života postižené osoby.

Trvalé následky úrazu

Typy trvalých následků

Mezi trvalé následky řadíme například poškození nervového systému, ztrátu končetin nebo smyslovou poruchu. Často jsou tyto následky způsobeny nehodou na pracovišti, dopravní nehodou nebo jiným druhem úrazu. Máte hypotéku? Co když se ocitnete v pracovní neschopnosti? Přečtěte si, co byste měli vědět, pokud tato situace nastane.

Projevy trvalých následků

Mnoho lidí trpí trvalými následky úrazu a tyto následky se projevují různými způsoby. Někteří lidé jsou omezení v běžných denních činnostech nebo práci, což má výrazný dopad na jejich kariéru a celkový životní styl. Dále se projevují psychickými problémy, jako je deprese nebo PTSD, což může vést k dalším problémům v osobním životě.

Pojištění pro trvalé následky

Většina pojišťoven nabízí úrazové pojištění, které kryje náklady spojené s trvalými následky úrazu. Pečlivě zvažte možné riziko před podpisem smlouvy o pojištění a mějte jasno v tom, jak jsou trvalé následky úrazu ve smlouvě definovány a jaký druh krytí nabízí pojišťovna. Přečtěte si také, proč mít životní pojištění, jaké jsou jeho výhody a podle čeho si jej vybrat.

Daniela Opletalová
Daniela Opletalová
Dany je naše grafička a content specialistka, která vlnami online marketingu proplouvá už od roku 2018. Miluje práci v kolektivu a na smysluplných projektech.

Související pojmy

Pojistná událost

Nahodilou skutečnost, na kterou se vztahuje sjednané pojištění, označujeme jako pojistnou událost.

Pojistná smlouva

Sjednáváte si pojištění k hypotéce? Jeho základem je pojistná smlouva, kterou se pojistitel zavazuje poskytnou pojistné plnění pojistníkovi nebo třetí osobě.

Pojišťovna

Pojistitel, který za úplatu převzal sjednaná rizika pojistníka, označujeme jako pojišťovnu.

Životní pojištění

Životní pojištění by si měl sjednat každý, kdo chce a potřebuje ochránit sebe a své blízké pro případ pojistné události v podobě dlouhodobé pracovní neschopnosti, trvalé invalidity, onemocnění, smrti a dalších kritických životních situací spojených se zdravím.

Online sjednání hypotéky
Podpora online hypotečního specialisty
Zvýhodněné podmínky
Přehledné hypoteční bankovnictví

Napsali o nás

Hodnocení: 4.9 | 447 recenzí

Nepřehlédněte

Odhalujeme skryté poplatky a upozorňujeme na ně.