Stavební povolení

Úrok od
4,89 %

Stavební povolení můžeme definovat jako licenci potřebnou ke stavbě nemovitosti nebo stavebním úpravám domů či bytu. Vydává ho na požádání Stavební úřad, než ho vydá, musíte ale splnit celou řadu podmínek a projít stavebním řízením.

Když se řekne stavební řízení

Stavební řízení je proces, bez kterého se povolení většiny staveb prostě neobejde. Vede ho stavební úřad a rozhoduje v něm, zda lze stavební záměr realizovat, případně za jakých podmínek. Navazuje na územní řízení, kdy stavební úřad posoudí, zda je záměr v souladu s územním plánem.

Za novou hypotékou

Stavba bez stavebního povolení?

Povinnost absolvovat stavební řízení se netýká všech stavebních záměrů, Stavební zákon (z.č. 183/2006 Sb.) totiž rozlišuje tři druhy stavebních záměrů.

Záměry, které vyžadují stavební povolení

Záměr, kdy bude vaše rekonstrukce nebo výstavba zasahovat do nosných konstrukcí, případně když při stavbě na pozemku určeném k bydlení překročíte podmínky pro ohlášení stavby, je třeba požádat o stavební povolení, jehož platnost je 2 roky a počítá se od jeho právní moci.

Stavby na ohlášku (záměr, kdy stačí ohlášení stavebnímu úřadu)

Stavba na ohlášku se týká rodinných domů a skladů do určitých rozměrů.

  • Podmínkou je, aby stavba pro bydlení nebo rekreaci měla maximálně jedno podzemní podlaží do hloubky 3 metrů, dvě nadzemní podlaží a podkroví.
  • Můžete s jeho pomocí měnit již stojící stavby pomocí nástavby nebo přístavby, ale musíte zachovat parametry hloubky a výšky.
  • Smíte provádět změny stavby, ale nesmíte změnit její vzhled ani zasáhnout do nosných konstrukcí. Změna také nesmí vyžadovat posouzení vlivů na životní prostředí.

Víte, že stavba na ohlášku má oproti stavebnímu povolení jednu velkou výhodu? Můžete totiž začít stavět rychleji.

Záměry, u kterých není třeba stavební povolení ani ohlášení

Drobné stavby kolem rodinného domu jako skleníky, bazény do určité velikosti, stožáry, drobné zemědělské stavby, opěrné zdi do výšky 1 metr, oplocení do výšky 2 metrů apod. můžeme stavět bez povolení i ohlášení.

Související pojmy

Dům na klíč

Plánujete investici do vlastního

Nízkoenergetická stavba

Chcete si postavit vlastní dům, ale děsíte se neúnosných tepelných ztrát běžných domů? Vsaďte na energeticky nenáročné

Hrubá stavba

Hrubou stavbu nedefinuje zákon, norma ani projektová dokumentace, tak možná přemýšlíte, co se pod ní ukrývá.

Stavební úřad

Orgán veřejné moci, který je pověřen vykonáváním činností podle stavebního zákona označujeme jako Stavební úřad.

Online sjednání hypotéky
Podpora online hypotečního specialisty
Zvýhodněné podmínky
Přehledné hypoteční bankovnictví

Napsali o nás

Hodnocení: 4.9 | 447 recenzí

Nepřehlédněte

Odhalujeme skryté poplatky a upozorňujeme na ně.