Spoluúčast

Úrok od
4,89 %

Obvykle se řeší při vzniku pojistné události. Jedná se o formu spolupodílu pojištěného na nákladech spojených s nárokováním pojištění. Tento mechanismus snižuje finanční zátěž pojišťoven a výši pojistného, protože pojištěný se podílí na úhradě škody v určitém procentuálním poměru.

Spoluúčast

Kdy se spoluúčasti nevyhnete

Spoluúčast je povinná u některých druhů pojištění, například u pojištění vozidel. V takovém případě musí pojištěný při každé nehodě zaplatit stanovenou částku a pojišťovna hradí náklady nad tuto částku. Díky spoluúčasti jsou pojištěnci motivováni k opatrnosti a prevenci nehod, protože mají větší finanční odpovědnost v případě, že k nehodě dojde.

Jak spoluúčast ovlivňuje cenu pojištění

Jako nástroj snižování rizikovosti pro pojistitele se používá právě spoluúčast. U některých druhů pojištění je spoluúčast dobrovolná, což znamená, že si pojištěný sám zvolí výši spoluúčasti. V takovém případě se sníží cena pojistného, protože pojištěný přebírá větší část rizika a odpovědnosti za pojištěnou událost. Výše spoluúčasti se však musí pečlivě zvažovat, aby nebyla příliš vysoká a aby pojištěný mohl pokrýt náklady na spoluúčast v případě potřeby.

Daniela Opletalová
Daniela Opletalová
Dany je naše grafička a content specialistka, která vlnami online marketingu proplouvá už od roku 2018. Miluje práci v kolektivu a na smysluplných projektech.

Související pojmy

Pojistná událost

Nahodilou skutečnost, na kterou se vztahuje sjednané pojištění, označujeme jako pojistnou událost.

Pojišťovna

Pojistitel, který za úplatu převzal sjednaná rizika pojistníka, označujeme jako pojišťovnu.

Pojištěný

Fyzická nebo právnická osoba, na jejíž majetek, zdraví, život nebo odpovědnost za škodu se vztahuje pojištění ustanovené pojistnou smlouvou, se označuje jako pojištěný.

Rozsah pojištění

Rozsah pojištění se týká určení maximální výše finanční náhrady, kterou pojišťovna poskytne v případě

Online sjednání hypotéky
Podpora online hypotečního specialisty
Zvýhodněné podmínky
Přehledné hypoteční bankovnictví

Napsali o nás

Hodnocení: 4.9 | 447 recenzí

Nepřehlédněte

Odhalujeme skryté poplatky a upozorňujeme na ně.