Rozsah pojištění

Úrok od
4,89 %

Rozsah pojištění se týká určení maximální výše finanční náhrady, kterou pojišťovna poskytne v případě pojistné události. Jedná se o důležitý prvek pojistné smlouvy, který stanovuje, do jaké výše jsou rizika a škody pojištěné. Rozsah pojištění se liší v závislosti na druhu pojištění a individuálních potřebách zákazníka.

Rozsah pojištění

Jak funguje rozsah pojištění v praxi

V případě havárie vozidla by například rozsah pojištění určoval výši finančního plnění, které pojišťovna vyplatí pojištěnci na opravu vozidla. V případě majetkového pojištění by rozsah pojištění určoval výši finanční náhrady za poškození domu nebo majetku. Výše pojištění by měla být dostatečná, aby pokryla náklady na opravu nebo nahrazení poškozeného majetku.

Víte, že nižší cena pojištění může znamenat nižší rozsah pojištění a nižší finanční náhrady v případě pojistné události? Proto je důležité pečlivě zvážit, jaký rozsah pojištění je pro vás nejvhodnější, aby byl váš majetek a majetek vaší rodiny řádně chráněn.

Daniela Opletalová
Daniela Opletalová
Dany je naše grafička a content specialistka, která vlnami online marketingu proplouvá už od roku 2018. Miluje práci v kolektivu a na smysluplných projektech.

Související pojmy

Pojištění

Finanční službu, která má tlumit finanční dopady některých negativních událostí, které nemůžeme ovlivnit, označujeme jako pojištění.

Pojišťovna

Pojistitel, který za úplatu převzal sjednaná rizika pojistníka, označujeme jako pojišťovnu.

Pojistná událost

Nahodilou skutečnost, na kterou se vztahuje sjednané pojištění, označujeme jako pojistnou událost.

Připojištění

Rozšíření základního pojištění o další rizika nebo místní platnost pojištění označujeme jako připojištění.

Online sjednání hypotéky
Podpora online hypotečního specialisty
Zvýhodněné podmínky
Přehledné hypoteční bankovnictví

Napsali o nás

Hodnocení: 4.9 | 447 recenzí

Nepřehlédněte

Odhalujeme skryté poplatky a upozorňujeme na ně.