Podpisové právo

Úrok od
4,89 %

S podpisovým právem se setkáte jak v okamžiku, kdy budete chtít společný účet s jinou osobou, které s účtem umožníte disponovat, tak ve chvíli, kdy budete potřebovat učinit právní úkon, ale budete zrovna třeba na dovolené. Narazit na něj můžete i v případě podnikatelů, kteří někoho ustanoví prokuristou a zmocní ho k právním úkonům při provozu podniku.

žádost o hypotéku

Speciální plná moc k podpisu smlouvy

Chystáte se na třeba na dovolenou nebo pracovní cestu a víte, že v době, kdy budete pryč, je třeba učinit právní úkon (například podepisování dokumentů), který můžete udělat jen vy? Abyste se kvůli tomu nemuseli vracet, můžete někomu, komu důvěřujete, udělit speciální plnou moc, ve které osobu zmocníte k tomu, aby za vás tento úkon na základě plné moci učinila.

Když se řekne prokura

Ani podnikatel nemusí za svou firmu jednat stále sám, osobně. Může také pověřit jinou osobu, aby za něj některé právní úkony vykonala. V takovém případě hovoříme o prokuře, která vychází z občanského zákoníku. Jde vlastně o zvláštní druh plné moci, která prokuristu zmocní k právním úkonům, ke kterým dochází při provozu podniku.

Prokuristou může být fyzická osoba způsobilá k právním úkonům. Může jít o zaměstnance i jinou osobu, která s podnikatelem není v pracovněprávním poměru. Prokura vzniká písemnou dohodou, ve které je jasně uvedeno, že jde o prokuru.

Související pojmy

Pojistná smlouva

Sjednáváte si pojištění k hypotéce? Jeho základem je pojistná smlouva, kterou se pojistitel zavazuje poskytnou pojistné plnění pojistníkovi nebo třetí osobě.

Zajišťovací smlouva

Zajišťovací smlouvu můžeme chápat jako jeden ze způsobů, jak zajistit věřitele a snížit jeho riziko spojené s poskytnutím plnění na základě závazkového vztahu s dlužníky.

Nájemní smlouva

Dokument, na jehož základě

Plná moc

Jednostranné písemné potvrzení o tom, že smluvní zastoupení bylo ujednáno a vzniklo označujeme jako plnou moc.

Online sjednání hypotéky
Podpora online hypotečního specialisty
Zvýhodněné podmínky
Přehledné hypoteční bankovnictví

Napsali o nás

Hodnocení: 4.9 | 447 recenzí

Nepřehlédněte

Odhalujeme skryté poplatky a upozorňujeme na ně.