Krácení pojistného plnění

Úrok od
4,89 %

Co je to krácení pojistného plnění? Jde o situaci, kdy pojišťovna sníží výši vyplaceného pojistného plnění z důvodu neúplných nebo nesprávných informací poskytnutých pojistníkem, nebo pokud byly porušeny podmínky uvedené v pojistné smlouvě. Tento postup je aplikován ve snaze chránit pojišťovnu před podvodnými či nadhodnocenými nároky a zajistit spravedlivé a správné vyrovnání pojistných událostí.

Krácení pojistného plnění

Pojistná smlouva a pojistné podmínky

V pojistné smlouvě jsou definovány všechny podstatné aspekty pojištění, včetně pojistného limitu a pojistné částky. Pojistný limit omezuje maximální sumu, kterou je pojišťovna povinna vyplatit v případě pojistné události, zatímco pojistná částka představuje sumu, na kterou je pojištění uzavřeno. Porušení podmínek uvedených v pojistné smlouvě může vést k krácení pojistného plnění.

Různé typy pojištění a krácení plnění

Krácení pojistného plnění se může týkat různých typů pojištění, jako jsou zdravotní pojištění, životní pojištění a úrazové pojištění. V případě, že pojistník neposkytne přesné informace týkající se svého zdravotního stavu při uzavírání životního pojištění, nebo pokud nedodrží podmínky pro zdravotní pojištění, může dojít k výraznému snížení vyplácené částky. Podobně, při úrazovém pojištění, pokud je úraz způsoben aktivitami vyloučenými z pojistného krytí, může být plnění také kráceno.

Pavel Pohanka
Pavel Pohanka
Pavel je nadšeným polo-profesionálem ve světě digitálního marketingu. Má na starosti redakční plán, práci s AI a učí se základy SEO.

Související pojmy

Pojištění nemovitosti

Nejen

Rozsah pojištění

Rozsah pojištění se týká určení maximální výše finanční náhrady, kterou pojišťovna poskytne v případě

Pojištění

Finanční službu, která má tlumit finanční dopady některých negativních událostí, které nemůžeme ovlivnit, označujeme jako pojištění.

Životní pojištění

Životní pojištění by si měl sjednat každý, kdo chce a potřebuje ochránit sebe a své blízké pro případ pojistné události v podobě dlouhodobé pracovní neschopnosti, trvalé invalidity, onemocnění, smrti a dalších kritických životních situací spojených se zdravím.

Online sjednání hypotéky
Podpora online hypotečního specialisty
Zvýhodněné podmínky
Přehledné hypoteční bankovnictví

Napsali o nás

Hodnocení: 4.9 | 447 recenzí

Nepřehlédněte

Odhalujeme skryté poplatky a upozorňujeme na ně.