Finanční trh

Úrok od
4,89 %

Místo, kde se střetává nabídka peněz, cenných papírů a dalších forem kapitálů s poptávkou po nich, označujeme jako finanční trh. Poptávající jsou budoucí dlužníci, nabízející zase věřitelé, tedy ti, kdo peníze poskytují.

Co je finanční trh?

Finanční trh je systém institucí a instrumentů, které zabezpečují na základě nabídky a poptávky pohyb peněz a kapitálu ve všech jeho formách mezi různými ekonomickými subjekty. Regulace finančního trhu leží na bedrech ČNB, která nad ním vykonává v České republice dohled.

Finanční trh

Jaké jsou druhy finančních trhů?

Finanční trh můžeme dělit podle různých kritérií, a to například podle:

  • Doby splatnosti na trh peněžní se splatností do jednoho roku (netermínované vklady, směnky, krátkodobé úvěry apod.) a trh kapitálový, u kterého je doba splatnosti delší než jeden rok (střednědobé a dlouhodobé úvěry, akcie, dluhopisy, hypoteční zástavní list a podílové listy).
  • Věcného hlediska na trh peněžní (trh peněz a úvěrů), trh kapitálový (investice), trh devizový (můžeme ho označit i jako trh cizích měn) a trh komoditní (trh drahých kovů).
  • Prostoru na trh regionální, trh národní, trh mezinárodní a trh nadnárodní.
Daniela Opletalová
Daniela Opletalová
Dany je naše grafička a content specialistka, která vlnami online marketingu proplouvá už od roku 2018. Miluje práci v kolektivu a na smysluplných projektech.

Související pojmy

Registr a rejstřík dlužníků

Databáze všech typů klientů, občanů i podnikatelů, právnických i fyzických osob nějak spojených s jakýmkoli poskytnutým úvěrem, je registr dlužníků.

Česká národní banka

Česká národní banka (dále jen ČNB) je centrální bankou České republiky a zároveň orgánem, který vykonává dohled nad finančním trhem.

Dlužník

Za dlužníka je označována fyzická nebo právnická osoba, která se zavázala jiné osobě (věřiteli) splatit poskytnutou finanční půjčku dle domluvených podmínek včetně sjednané odměny (úroku).

Věřitel

Jako věřitel je označován ten, kdo má vůči jiné fyzické nebo právnické osobě pohledávku a domáhá se svého práva – například splacení dlužné částky včetně úroku.

Online sjednání hypotéky
Podpora online hypotečního specialisty
Zvýhodněné podmínky
Přehledné hypoteční bankovnictví

Napsali o nás

Hodnocení: 4.9 | 447 recenzí

Nepřehlédněte

Odhalujeme skryté poplatky a upozorňujeme na ně.