Darovací smlouva

Úrok od
4,89 %

Darování je bezúplatné a dobrovolné převedení vlastnického práva k nějaké věci na jinou osobu. Může se jednat jak o věc movitou, tak nemovitou, hmotnou i nehmotnou. Podmínkou je, aby dárce tuto věc skutečně vlastnil.

věcné břemeno

K čemu je darovací smlouva?

Darování je právní vztah mezi dárcem a obdarovaným, který je zakotvený v občanském zákoníku a realizuje se prostřednictvím darovací smlouvy. Dárce může darovat i všechen svůj majetek, případně maximálně polovinu budoucího majetku.

Víte, že když se po uzavření smlouvy zásadně změní okolnosti, je možné dar odvolat? A to pro nezaviněné upadnutí dárce do nouze nebo pro hrubý nevděk obdarovaného vůči dárci. Lhůta pro odvolání z důvodu nevděku je jeden rok.

Kdy darovací smlouvu použít?

Darovat můžete věci movité i nemovité. V případě movitých věcí nemusí mít darovací smlouva písemnou formu. S jejím uzavřením dojde k odevzdání daru, může jít o předání „z ruky do ruky“ nebo i o symbolické převzetí věci. Když je ale předmětem daru věc nemovitá, darovací smlouva musí být písemná.

Víte, že i když darovací daň byla zrušena, je v některých případech obdarovaný povinen zaplatit daň z příjmu ve výši 15%? Obdržení daru je totiž považováno za majetkový prospěch na straně obdarovaného. Darování mezi osobami blízkými je ale od daně osvobozeno, stejně jako dary od jednoho dárce, jejichž hodnota nepřesáhne 15 000 Kč za rok.

Související pojmy

Daňové přiznání

Každý rok podáváme daňové přiznání, kterým přiznáme příjmy podléhající dani.

Daňové zvýhodnění

Každý, kdo má v ČR nějaké příjmy, může využít daňové zvýhodnění na poplatníka, rodiče pak daňové zvýhodnění na dítě nebo studenta, manžel/ka si může zažádat také o zvýhodnění manželky nebo manžela, se kterým žije ve společné domácnosti a její/jeho příjem nepřesáhl určitou částku.

Smlouva o dědictví

Smlouva o dědictví má větší právní sílu než závět, před kterou má vždy přednost.

Daň z nabytí nemovitosti

Daň z nabytí nemovitých věcí (pozn.

Online sjednání hypotéky
Podpora online hypotečního specialisty
Zvýhodněné podmínky
Přehledné hypoteční bankovnictví

Napsali o nás

Hodnocení: 4.9 | 447 recenzí

Nepřehlédněte

Odhalujeme skryté poplatky a upozorňujeme na ně.