Investovat do bytů? Ano, ale obezřetně a rozhodně ne přes hypotéku