734 688 388

Kupní smlouva

Kupní smlouva musí být v případě koupi nemovitosti písemná. Práva a povinnosti z ní vyplývající jsou ukotveny v Občanském zákoníku. Připravili jsme pro Vás detailní přehled, abyste veškeré důležité informace měli na našich stránkách vždy po ruce.


Co musí kupní smlouva obsahovat?

Subjekty

Smlouva musí vždy obsahovat jméno a příjemní v celém znění, datum narození (nebo rodné číslo) a trvalé bydliště všech subjektů (prodávající, kupující).

V případě právnické osoby je nutné uvést tyto údaje: název firmy, sídlo, identifikační číslo, fyzickou osobu, která společnost zastupuje, výpis z obchodního rejstříku.

Předmět koupě

Předmět koupě musí být také jednoznačně identifikován. Povinné údaje se liší podle typu daného objektu.

Předmět koupě se tak určuje:

 • Pozemky, uvedením parcelního čísla, názvu katastrálního území
 • Pozemky, které jsou evidovány zjednodušeným způsobem, specifikací parcelního čísla podle dřívější pozemkové evidence s uvedením, zda se jedná o parcelní číslo podle pozemkového katastru, přídělového operátu scelovacího operátu nebo evidence nemovitostí a názvu katastrálního území s uvedením názvu původního.
 • Budovy, které nejsou součástí pozemku ani práva stavby, specifikací pozemku, na kterém jsou postaveny, čísla popisného nebo evidenčního, příslušnosti budovy k části obce.
 • Budovy, které nejsou součástí pozemku ani práva stavby a číslo popisné ani evidenční se jim nepřiděluje, jsou hlavní stavbou na pozemku a nejedná se o drobnou stavbu, specifikací pozemku, na němž jsou postaveny, způsobu využití.
 • Rozestavěné budovy specifikací pozemku, na němž jsou rozestavěny, označením, že se jedná o rozestavěnou budovu.
 • Jednotky, specifikací budovy, v níž jsou vymezeny, pokud nejsou součástí pozemku ani práva stavby, nebo označením pozemku nebo práva stavby, jehož součástí je budova, v níž jsou vymezeny, pojmenováním jednotek, uvedením čísla jednotek.
 • Rozestavené jednotky specifikací budovy, v níž jsou vymezeny, pokud nejsou součástí pozemku ani práva stavby, nebo označením pozemku nebo práva stavby, jehož součástí je budova, v níž jsou vymezeny, označením, že se jedná o rozestavěnou jednotku, uvedením čísla jednotek.
 • Nemovitosti evidované v katastru podle jiného zákona specifikací pozemku, na němž jsou postaveny a způsobem využití.

Každá kupní smlouva musí obsahovat tzv. projev vůle. Doslova v ní musí být uvedena formulace, kdy jeden „prodává“ a druhý „kupuje“. Tímto se obě strany zavazují uvedené realizovat.

Smlouva také obsahuje prohlášení účastníků, kdy prodávající deklaruje výlučné vlastnictví věci a kupující prohlašuje, že je s faktickým stavem věci seznámen.

Dohoda o kupní ceně a způsob úhrady

Důležitým bodem smlouvy je dohoda o kupní ceně a způsob úhrady kde je uvedeno, kdy a jakým způsobem bude provedena úhrada a předání věci.

To je možné udělat několika způsoby:

 1. úhradou celé částky a předáním nemovitosti přímo při podpisu smlouvy,
 2. zaplacením části kupní ceny, kdy zbytek bude uhrazen v budoucnu,
 3. splácením (v takovém případě je nutné uvést splátkový kalendář s daty splátek a jejich výší).

Smlouva obsahuje pasáž o vkladu do katastru nemovitostí, ve které se jedna ze smluvních stran zavazuje zápis provést a uhradit náklady s tímto spojené.

Další důležité body smlouvy jsou ujednání o účinnosti smlouvy, prohlášení o souhlasu s obsahem, údaj o místě a datu sepsání a počet vyhotovení.

Vyhotovení smluv předkládaných na katastr nemovitostí by měl mít úředně ověřené podpisy.


Smlouva o smlouvě budoucí kupní

Slouží jako závazek smluvních stran uzavřít v budoucnu kupní smlouvu. Uzavírá se zpravidla v případech, kdy je nemovitost financována hypotékou. Dokladuje totiž bance účel použití úvěru.

Kupující je obvykle povinen uhradit 10 až 20 % kupní ceny nemovitosti. Tato úhrada se provádí do úschovy banky, nebo advokáta.

Ve smlouvě je rovněž třeba ukotvit povinnosti a případné sankce.

Budoucí prodávající se musí zavázat, že danou nemovitost do uskutečnění kupní smlouvy právně nezatíží.

Nová hypotékaRefinancováníAmerická hypotéka
Zadejte nenulovou hodnotu
Zadejte nenulovou hodnotu
1 rok 40 let
1 rok 30 let

Pro nejpřesnější nabídku vyplňte co nejvíce informací

Informace k nemovitosti

pro nejpřesnější nabídku vyplňte co nejvíce informací

Informace o žadateli

Zadejte nenulovou hodnotu

Kontaktní údaje

Nesmí být prázdné
Zadejte 5 číslic
Zadejte 9 číslic
Nesprávný formát
Chci řešit online info

Odesláním formuláře vyjadřujete souhlas s VOP portálu www.hyponamiru.cz

Porovnání běžných hypoték

/
Splátka
Úrok
RPSN
Splatnost
Minimální měsíční příjem
Zaplatíte celkem

Pracujeme na tom

Děkujeme za Váš zájem. Jdeme na tom pracovat, ať můžete bydlet co nejdříve ve vlastním.

Co bude následovat?

Vyplnění hypoteční kalkulačky

HOTOVO
2

Kontrola zadaných údajů

ZPRACOVÁVÁ SE
3

Přidělení hypotečního specialisty

4

Zařizování Vaší hypotéky

Nebyl nalezen žádný vhodný produkt

Co bude následovat?

Naši hypoteční poradci vám zdarma pomohou s výběrem produktu na míru.

Úrok od 2,02%
Reprezentativní příklad
 • U nás získáte individuální úrokovou sazbu.
 • Pomohli jsme už více než 21 000 klientům.
 • Hypotéky vyřizujeme rychle a bez starostí.
 • Nabízíme také odbornou konzultaci.

Napsali o nás

Používáním webů společnosti Hypo na míru s.r.o. souhlasíte s tím, že k poskytování služeb, analýze návštěvnosti a cílení reklam používají soubory cookie. Více informací

Hledání výsledků...

Zpracování osobních údajů

S ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 (GDPR) naše obchodní společnost Hypo na míru s.r.o., IČ: 05736501, přijala Zásady ochrany osobních údajů, ve kterých se dočtete o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech.

Vzhledem k tomu, že Vaše požadavky bude vyřizovat hypoteční specialista spolupracující s naší společností, rádi bychom Vás požádali o Souhlas se zpracováním osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů za účelem poskytnutí služby spočívající ve srovnání, nabídce a zprostředkování finančních služeb a produktů v oblasti poskytování spotřebitelského úvěru na bydlení vč. předání osobních údajů externím hypotečním specialistům. Zároveň čestně prohlašuji, že osobní údaje, které jsem poskytl/a jsou přesné, pravdivé a úplné.

Bez udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů nemůžeme provést srovnání produktů v hypoteční kalkulačce. Děkujeme za pochopení.