Finanční nezávislost a spoření na důchod

Předschválená hypotéka do 24 hodin online z pohodlí domova.
Úrok od
4,79 %
Finanční nezávislost a důchodové plánování

Kdo nechce v důchodu otáčet v kapse každou korunu, měl by si začít co nejdříve odkládat peníze stranou. Jak se co nejlépe finančně zajistit na důchod?

24.11.2023 | Roman Müller | 7 minut k přečtení

Obsah článku

Je načase smířit se s tím, že státem vyplácený důchod nebude stačit na pokrytí všech životních výdajů. Chudobou ve stáří mohou být v budoucnu ohroženi především dnešní třicátníci. Nejenže budou odcházet do penze o několik let později než jejich rodiče a prarodiče, ale také si musí na stáří připravit dostatečnou finanční rezervu. Odborníci doporučují spořit na důchod v dnešních cenách alespoň dva miliony korun. 

„Důchodové spoření je běh na dlouhou trať, na které je hlavním nepřítelem inflace. Kdo s ní chce alespoň udržet krok, musí peníze nejen odkládat, ale také zhodnocovat. Možností kam investovat je celá řada od penzijních a klasických podílových fondů přes akcie, dluhopisy až po nemovitosti. Důležitá je nejen strategie důchodového plánování, ale také vytrvalost. Dlouhodobé investice totiž přinášejí nejzajímavější zhodnocení,“ vysvětluje Miroslav Majer, CEO fintech starupu hyponamíru.cz. 

Penze a důchodový věk

Důchodová reforma z roku 2023 přináší řadu významných změn. Jednou z nich je postupné zvyšování věkové hranice pro odchod do důchodu. V současné době je věk pro odchod do řádného starobního důchodu 65 let (pozn. u lidí narozených po roce 1971). Úprava věku odchodu do důchodu nad tuto hranici se od roku 2031 dotkne osob narozených po roce 1965. 

Důchodový věk se bude zvyšovat postupně a vycházet se bude z údajů Českého statistického úřadu o střední délce života v 50 letech. Důchodový věk se stanoví vždy pro osoby, které v daném roce dosáhnou 50 let. 

Hlavním důvodem zvyšování věkové hranice pro odchod do důchodu je prodlužující se doba strávená v penzi. Dnešní senioři se dožívají vyššího věku a jsou v důchodu víc než 22 let. Doba strávená v důchodu by i u budoucí generace penzistů měla být přibližně 21,5 let. 

Výše průměrného důchodu

V září 2023 byla průměrná výše starobního důchodu 20 254 korun. I když výše důchodu dlouhodobě roste, v současnosti dosahuje necelé poloviny průměrné mzdy. V příštích letech se bude poměr průměrného důchodu vůči průměrné mzdě snižovat. Historicky tento poměr dosahoval přibližně 41 %. 

Vyplácené starobní důchody tedy budou ve srovnání s průměrnou mzdou klesat. Odchod do penze bude spojen s výrazným poklesem disponibilního příjmu. 

Poměr výše důchodu k průměrné mzdě

Finanční plán je nutností

Finanční plán zahrnuje krátkodobé, střednědobé i dlouhodobé finanční cíle. Jeho nedílnou součástí by mělo být i důchodové plánování. Správně nastavený důchodový plán vám pomůže zajistit si finanční nezávislost v penzi. Pokud si vytvoříte dostatečně vysokou finanční rezervu, můžete si dovolit odejít do důchodu i o několik let dříve. 

Investice do důchodu jsou vždy dlouhodobé a je nutné tomu přizpůsobit výběr vhodných investičních nástrojů. Pokud si začnete odkládat peníze stranou například už od 25 let věku a do důchodu budete odcházet v 68 letech, máte na přípravu dlouhých 43 let. Miroslav Majer k tomu dodává: „Důchodový plán by měl zohledňovat různé životní etapy. V mladém věku je třeba počítat například s vyššími výdaji na zajištění vlastního bydlení či s poklesem rodinného příjmu po odchodu manželky na mateřskou dovolenou. Naopak ve středním věku již mají mnozí lidé splacenou hypotéku, děti se již osamostatnily a zbývá více peněz na spoření na stáří.“

Kdy začít plánovat svůj důchod?

S důchodovým spořením začněte co nejdříve. Ideálně hned po nástupu do prvního zaměstnání. Pokud totiž spoříte od mládí, stáčí vám odkládat stranou nízké částky. Začít můžete například od 500 korun měsíčně a částku postupem let průběžně navyšovat. 

Peníze určené na důchod se vyplatí vést odděleně. Předejdete tak situaci, kdy peníze na penzi využijete k jinému účelu.  

Kolik peněz potřebuji na důchod

Konkrétní výše finanční rezervy na stáří je individuální. Peníze v důchodu vám musí vystačit především na pokrytí všech nezbytných výdajů. Sem patří například platby za bydlení, jídlo, ošacení či léky. Počítat je třeba i se zbytnými výdaji. Rozpočet pro důchod může tedy obsahovat například položky jako jsou výdaje na cestování, návštěvu divadel nebo třeba drobné opravy v domácnosti. 

TIP

Spočítejte si dopředu, jaké budou vaše očekávané výdaje a nezapomeňte připočítat i určitou rezervu. Peníze vlivem inflace ztrácejí na hodnotě, a proto je třeba zohlednit i výši očekávané inflace.

Výhody důchodového plánování

  • Zajištění dostatečné finanční rezervy 
  • Možnost dřívějšího odchodu do penze
  • Široká nabídka spořicích a investičních produktů
  • Státní podpora u vybraných investičních produktů
  • Možnost sestavení individuálního důchodového plánu

Nevýhody důchodového plánování 

  • Plány může ohrozit změna finanční či rodinné situace
  • Riziko nízkého výnosu nebo ztráty při nevhodné investici
  • Plán je nutné pravidelně aktualizovat
  • K dodržení stanoveného plánu je nutné mít dostatečnou výdrž

Do čeho investovat?

V současné době máte na výběr z mnoha spořicích a investičních nástrojů. Ty se liší především mírou očekávaného výnosu, rizikovosti a likviditou. Některé z nástrojů jsou podporovány státem formou příspěvku nebo daňového odpočtu. 

Při investování je důležité diverzifikovat, tedy rozkládat spravované finanční prostředky do více investičních aktiv. Důchodové portfolio by mělo obsahovat mix různých investic a aktiv. Jejich zastoupení v portfoliu (váha) je zcela individuální a odvíjí se především od vašeho vztahu k riziku a zamýšlené době investice.  

Kam investovat peníze na důchod

Investiční horizont

Pokud máte před sebou velmi dlouhý investiční horizont, nemusíte se obávat zařadit do svého portfolia volatilnějších investice jakou jsou akcie, podílové listy akciových fondů či ETF. I když jejich cena v čase kolísá, z dlouhodobého pohledu přinášejí nejvyšší průměrné roční zhodnocení. 

S věkem by měly v portfoliu získávat vyšší váhu konzervativnější investice s pevně daným výnosem. Mezi ně patří především kvalitní dluhopisy. Krátce před odchodem do penze již nejsou žádoucí výraznější výkyvy hodnoty důchodového portfolia a peníze je vhodné držet například na termínovaných vkladech či spořicích účtech. 

Nyní si stručně popíšeme hlavní charakteristiky u několika základních spořicích a investičních produktů. 

Spořicí účty

Spořicí účty slouží především k uložení finančních prostředků, které plánujete v blízké době využít. I když nabízejí pouze nízké zhodnocení, jejich výhodu je především bezpečnost. Vklady u bank a družstevních záložen jsou totiž ze zákona pojištěny až do výše ekvivalentu 100 000 EUR. Peníze uložené na spořicím účtu je možné kdykoliv a bez poplatku vybrat. 

Termínované vklady

Termínované vklady jsou vhodné k uložení peněz, které nebudete v následujících měsících či několika příštích letech potřebovat. Termínované vklady přináší vyšší zhodnocení než spořicí účty. Jejich nevýhodou ovšem je, že se po určitou dobu zavážete peníze nevybírat (např. půl roku, jeden či dva roky). Pokud se rozhodnete peníze vybrat před vypršení sjednaného termínu, počítejte s poplatkem. Stejně jako na spořicích účtech jsou i vklady na termínovaných účtech ze zákona pojištěny.  

Dluhopisové investice

Dluhopis je cenný papír, který zavazuje emitenta (pozn. společnost nebo stát, který dluhopis vydává) vyplatit vám v určitém termínu zpět vámi investovanou částku a k tomu pravidelně vyplácet pevně daný úrok. 

Nejbezpečnější jsou státní dluhopisy, které ovšem nenabízí příliš vysoké zhodnocení. Vyšší pevný výnos přináší kvalitní korporátní dluhopisy. Emitenty těchto cenných papíru jsou například banky či zavedené nadnárodní společnosti. Pro drobné investory jsou dluhopisy nejsnáze dostupné skrze dluhopisové podílové fondy. 

TIP

V posledních letech jsou v Česku hojně nabízeny i dluhopisy menších firem. U nich je nutné správně vyhodnotit rizikovost. V některých případech je totiž vydávají i neznámé firmy bez delší historie nebo jsou prostřednictvím těchto dluhopisů financovány rizikovější podnikatelské projekty.  

Penzijní fondy 

V současné době se můžete zapojit do takzvaného doplňkového penzijního spoření. Jedná se o státem podporovanou formu spoření na stáří. Podle výše vkladu je vyplácen určitý státní příspěvek a při splnění podmínek je možné získat i daňovou úlevu v podobě daňového odpočtu. Přehledné informace o doplňkovém penzijním spoření nabízí stránky Asociace penzijních společností ČR

Investice do účastnických fondů nabízí 9 penzijních společností. Seznam penzijních fondů je dostupný na stránkách ČNB

Podílové fondy

Podílové fondy jsou určeny pro drobné investory. Jejich hlavní výhodou je možnost pravidelné investice od několika stokorun a také profesionální správa portfolia. K dispozici jsou různé typy fondů. Vybírat můžete například z mnoha fondů peněžního trhu, akciových, dluhopisových či smíšených fondů. 

Akcie

Akcie je cenný papír, který představuje vlastnický podíl na určité společnosti. Jejich cena se odvíjí od aktuální nabídky a poptávky na burze. Přes brokera můžete investovat například do akcí světových firem jako je Apple, Coca-Cola, Amazon a řada dalších. Češi s oblibou investují i do tuzemských firem jako je například energetická společnost ČEZ.

Akcií jsou na burzách tisíce a pro drobné investory bez hlubších zkušeností je správný výběr poměrně komplikovaný.  Nevýhodu také je, že k investici je zapotřebí vyšší kapitál. 

ETF

Alternativou k podílovým fondům jsou burzovně obchodované fondy (pozn. jsou označovány zkratkou ETF, odvozenou z anglického označení Exchange Traded Fund). Jejich popularita v Česku v posledních letech roste, a to zejména u mladší generace investorů. 

ETF se obchodují na světových burzách stejně jako akcie. Cílem ETF je co nejpřesněji kopírovat vývoj určitého indexu (např. S&P 500 – akciový index 500 největších na burze obchodovaných firem v USA). ETF se mohou zaměřovat například na investice do dluhopisů, akcií či vybraných komodit.

Nemovitosti

Peníze je možné zhodnocovat i v rámci nemovitostních investic. Ceny bytů, rodinných domů i pozemků v Česku dlouhodobě rostou nad inflaci. Kromě zisku z rozdílu mezi kupní a prodejní cenou generují nemovitosti i pravidelný výnos ve formě nájmu. Pro mnohé se staly investice do nemovitostí zajímavým nástrojem spoření na důchod. 

Kromě přímého nákupu vlastní nemovitosti je možné investovat i do různých nemovitostních fondů. Ty obsahují mix různých typů nemovitostí a zpravidla investují i v rámci různých zemí světa.  

Neváhejte oslovit investiční poradce

Existuje více cest, jak dosáhnout finanční nezávislosti. V současné době se také nabízí nepřeberné množství možností pro zhodnocení vlastních úspor. Akcie, dluhopisy, penzijní a podílové fondy, ETF, komodity, kryptoměny nemovitosti… 

Pro běžného člověka je výběr vhodných investic a jejich následná správa časově náročná a také příliš komplikovaná. Proto je vhodné využít služeb zkušeného investičního poradce, který je schopen profesionálně spravovat vaše důchodové investice. 

Roman Müller
Redaktor
Roman Müller je obsahový specialista se zaměřením na finanční trh, především hypotéky. V oboru se pohybuje už řadu let a tak ví, co vás zajímá.
Online sjednání hypotéky
Podpora online hypotečního specialisty
Zvýhodněné podmínky
Přehledné hypoteční bankovnictví

Napsali o nás

Hodnocení: 4.9 | 453 recenzí

Nepřehlédněte

Recenze Filip Křivánek

Recenze - hypoteční specialista: Ing. Filip Křivánek, klient: Kristýna S.

Zvažujete hypotéku a vybíráte si vhodného partnera? Hypoteční specialista Ing. Filip Křivánek získal skvělou recenzi a s financováním vašeho bydlení rád pomůže i vám.
Ing. Filip Křivánek | 15.07.2024
2 minuty k přečtení
Hypoteční novinky

Oberbank nabízí speciální sazby na hypotéky do 31. 7. 2024

Získejte zvýhodněné sazby na hypoteční úvěry od Oberbank. Nabídka platí do 31. 7. 2024. Více informací o podmínkách a sazbách najdete zde!
Pavel Pohanka | 15.07.2024
1 minuta k přečtení
Co ovlivňuje cenu pojištění

Co ovlivňuje cenu pojištění a jak ji snížit: Praktické rady a strategie

Cena pojištění závisí na mnoha faktorech, které se liší podle typu pojištění. Věk, zdravotní stav, hodnota majetku či typ vozidla jsou klíčové aspekty. Správným využitím informací a dostupných nabídek můžete…
Pavel Pohanka | 15.07.2024
5 minut k přečtení
Hypoteční novinky

Hypoteční trh v červnu 2024: Průměrná hypotéka na rekordní výši

Průměrná hypotéka v červnu 2024 dosáhla rekordní hodnoty 3,616 mil. Kč. Produkce hypotečního trhu vzrostla meziměsíčně o 1,2 % na 22,2 mld. Kč.
Pavel Pohanka | 15.07.2024
1 minuta k přečtení
Průzkum realitního trhu

Průzkum realitního trhu za první polovinu roku 2024

V první polovině roku 2024 zaznamenal český realitní trh výraznější oživení. Ceny nemovitostí se vrátily k opatrnému růstu a úrokové sazby hypotéky pozvolna klesaly.
Roman Müller | 10.07.2024
5 minut k přečtení
Odhalujeme skryté poplatky a upozorňujeme na ně.