Zastavěná plocha pozemku

Úrok od
4,89 %

Chystáte se stavět? Řešíte velikost domu? Pak jste se na stavebním úřadě jistě setkali s pojmem zastavěná plocha pozemku. Co to vůbec je?

Obecně můžeme říct, že součet všech zastavěných ploch jednotlivých staveb označujeme jako zastavěnou plochu pozemku.

Zastavěná plocha pozemku z hlediska zákona

V §2 odst.(7) stavebního zákona je uvedeno: „Zastavěná plocha pozemku je součtem všech zastavěných ploch jednotlivých staveb. Přičemž zastavěnou plochou stavby se rozumí plocha ohraničená pravoúhlými průměty vnějšího líce obvodových konstrukcí všech nadzemních i podzemních podlaží do vodorovné roviny. Plochy lodžií a arkýřů se započítávají. U objektů poloodkrytých (bez některých obvodových stěn) je zastavěná plocha vymezena obalovými čarami vedenými vnějšími líci svislých konstrukcí do vodorovné roviny. U zastřešených staveb nebo jejich částí bez obvodových svislých konstrukcí je zastavěná plocha vymezena pravoúhlým průmětem střešní konstrukce do vodorovné roviny.“

Z toho vyplývá, že do zastavěné plochy pozemku se započítává jak rozloha domu, tak plocha dalších staveb s obvodovými zdmi. Nezapočítávají se tam ale tzv. zpevněné plochy.

Podíl zastavěné plochy

Zastavěná plocha pozemku je hlídaný údaj, kterým se reguluje hustota zástavby nadřazenými dokumentacemi, například územním plánem obce. Jde o stanovení maximálního procenta zastavěnosti pozemku stavbami. Koeficient zastavitelnosti se pohybuje nejčastěji mezi 25-40 % celkové plochy pozemku.

Související pojmy

Výměra parcely

Základním údajem o konkrétní nemovitosti je výměra parcely, kterou nalezneme v katastru nemovitostí a představuje celkovou plochu pozemku.

Plocha zastavěná

Chcete stavět? Pak jste určitě minimálně na stavebním úřadě zaslechli pojem zastavěná plocha.

Katastrální výměra

Katastrální výměra uvádí rozlohu v metrech čtverečních.

Pozemek

Část zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicí územní jednotky nebo hranicí katastrálního území označujeme jako pozemek.

Online sjednání hypotéky
Podpora online hypotečního specialisty
Zvýhodněné podmínky
Přehledné hypoteční bankovnictví

Napsali o nás

Hodnocení: 4.9 | 447 recenzí

Nepřehlédněte

Odhalujeme skryté poplatky a upozorňujeme na ně.