Smlouva o smlouvě budoucí

Úrok od
4,79 %

I v případě plánované koupě nemovitosti se můžete setkat se Smlouvou o smlouvě budoucí, která znamená, že minimálně jedna strana se zavazuje uzavřít budoucí smlouvu a musí tak učinit po vyzvání v ujednané lhůtě, jinak do 1 roku.

Smlouva o smlouvě budoucí

Co je smlouva o smlouvě budoucí

Co se pod tímto pojmem vůbec ukrývá? Jde o občanskoprávní smlouvu, kterou si smluvní strany domluví, že při splnění podmínek dojde v budoucnu k uzavření řádné smlouvy.

K jejímu uzavření by mělo dojít nejpozději do 1 roku, po výzvě oprávněné strany ji ale druhá strana musí uzavřít bez zbytečného odkladu. Existují dva typy, a to:

  • Smlouva o smlouvě budoucí kupní,
  • Smlouva o smlouvě budoucí pracovní

K čemu je smlouva o smlouvě budoucí kupní?

Určitě se ptáte, na co je smlouva o smlouvě budoucí kupní. Odpověď je jednoduchá, zavazuje totiž kupujícího i prodávajícího k uzavření kupní smlouvy. Součástí bývá buď samotná kupní smlouva nebo její rámcová podoba a povinnosti, která do podpisu musí být splněny. Je třeba v ní taky specifikovat, která strana je stranou oprávněnou a která zavázanou. Dle nového občanského zákoníku nemusí mít smlouva o smlouvě budoucí výhradně písemnou formu, záleží na rozhodnutí obou stran, zda dají přednost písemné nebo ústní dohodě.

Související pojmy

Pojistná smlouva

Sjednáváte si pojištění k hypotéce? Jeho základem je pojistná smlouva, kterou se pojistitel zavazuje poskytnou pojistné plnění pojistníkovi nebo třetí osobě.

Zprostředkovatelská smlouva

Smlouvou o zprostředkování se zprostředkovatel zaváže zájemci, že mu za provizi zprostředkuje uzavření určité smlouvy s třetí osobou.

Rezervační smlouva

Jedním z důležitých dokumentů při koupi nemovitosti prostřednictvím realitní kanceláře je rezervační smlouva.

Kupní smlouva

Při financování nákupu nemovitosti hypotékou je potřeba předložit bance několik dokumentů.

Online sjednání hypotéky
Podpora online hypotečního specialisty
Zvýhodněné podmínky
Přehledné hypoteční bankovnictví

Napsali o nás

Hodnocení: 4.9 | 453 recenzí

Nepřehlédněte

Odhalujeme skryté poplatky a upozorňujeme na ně.