Nahodilá událost

Úrok od
4,89 %

Událost, u které není předem jasné, zda někdy nastane nebo ne, se nazývá nahodilá událost nebo taky náhlá událost. Dojde k ní neplánovaně a nečekaně, vede k vyplacení pojistného plnění na základě sjednané pojistné smlouvy, která je vaší jedinou ochranou před důsledky nahodilých událostí.

Nahodilá událost se týká všech oblastí pojištění

Je jedno, zda pojišťujete auto, zdraví, dům nebo něco jiného. Nahodilá událost bývá zakotvená v konkrétní smlouvě k pojištění a týká se hlavně skutečností, které se mohou, ale nemusí stát. Mezi příklady nahodilé události patří třeba:

  • Úraz
  • Krádež
  • Dopravní nehoda
  • Povodeň, pád stromu, úder blesku a další živelné události.

Víte, že právní úprava pojištění a pojistné smlouvy je obsažena v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku, ve znění pozdějších předpisů?

Související pojmy

Pojistné období

Každá

Pojistná smlouva

Sjednáváte si pojištění k hypotéce? Jeho základem je pojistná smlouva, kterou se pojistitel zavazuje poskytnou pojistné plnění pojistníkovi nebo třetí osobě.

Pojistná událost

Nahodilou skutečnost, na kterou se vztahuje sjednané pojištění, označujeme jako pojistnou událost.

Pojištění

Finanční službu, která má tlumit finanční dopady některých negativních událostí, které nemůžeme ovlivnit, označujeme jako pojištění.

Online sjednání hypotéky
Podpora online hypotečního specialisty
Zvýhodněné podmínky
Přehledné hypoteční bankovnictví

Napsali o nás

Hodnocení: 4.9 | 447 recenzí

Nepřehlédněte

Odhalujeme skryté poplatky a upozorňujeme na ně.