Průvodce - čerpám hypotéku

Jak čerpat hypotéku? Přečtěte si, jak správně čerpat peníze z hypotéky a do kdy nejpozději musíte celý úvěr vyčerpat.

Hroch
Úrok od
4,79 %

Čerpám hypotéku

Po splnění všech podmínek banky a popisu úvěrové smlouvy přichází na řadu čerpání peněz. Způsob čerpání hypotéky se řídí podmínkami uvedenými v úvěrové smlouvě. Naši hypoteční specialisté vám vysvětlí, jak funguje čerpání hypotéky, jak správně postupovat a kolik máte času na vyčerpání celé sjednané částky.

Jak funguje čerpání hypotéky?

Peníze z hypotéky je možné čerpat pouze bezhotovostně, což znamená, že banka převede část nebo celou sjednanou částku na bankovní účet prodávajícího nebo například dodavatele stavebních prací či materiálu. Doba čerpání se u účelové hypotéky liší podle toho, zda peníze využijete na úhradu kupní ceny nemovitosti, financování výstavby nemovitosti, rekonstrukci nebo stavbu svépomocí

Při koupi již existující nemovitosti převede banka peníze na účet prodávajícího nebo do advokátní úschovy najednou. Při rekonstrukci nemovitosti, výstavbě nemovitosti, stavbě svépomocí nebo rekonstrukci uvolňuje banka peníze postupně. Pokud jste si sjednali neúčelový úvěr (americkou hypotéku), můžete peníze využít na cokoliv. V tomto případě odešle banka všechny peníze na zadaný bankovní účet najednou.

Kolik času mám na čerpání hypotéky?

Pokud získáte hypotéku, musíte ji také do určité doby vyčerpat. Při koupi nemovitosti máte na převod peněz kupujícímu obvykle 12 měsíců, což je dostatečně dlouhá doba. S včasným vyčerpáním peněz mohou mít problém například lidé, kteří se rozhodli stavět rodinný dům svépomocí. Nečekané stavební komplikace, pozdní dodání stavebního materiálu nebo třeba rozmary počasí mohou prodloužit dobu výstavby. Už při výběru hypotéky myslete na rozpočet a časový plán stavby a zajímejte se o podmínky čerpání. Při rekonstrukci, výstavbě nemovitosti nebo stavbě svépomocí máte na vyčerpání celé hypotéky 24 měsíců od podpisu úvěrové smlouvy. Protože víme, že každý má jiné představy, snažíme se i v tomto ohledu vyjít co nejvíce vstříc. Je-li to v daném případě možné, nabízíme individuální plán čerpání.

Kdy dostanu peníze z hypotéky

K čerpání hypotéky je nutné splnit všechny podmínky banky. Ty jsou podrobně popsány v úvěrové smlouvě. Najdete zde i termíny čerpání hypotéky. Mezi základní podmínky pro zahájení čerpání finančních prostředků z hypotéky patří podání návrhu na vklad zástavního práva do katastru nemovitostí, sjednání pojištění nemovitosti v zástavě a složení části ceny pořizované nemovitosti z vlastních prostředků. Proces čerpání hypotéky nezačne automaticky, ale o čerpání je nutné banku písemně požádat.

Hypotéka a čerpání prostředků

Existují dvě možnost čerpání úvěru, a to jednorázové a postupné. Naráz dochází k vyplacení hypotéky například u koupě nemovitosti, koupě podílu nemovitosti za účelem vypořádání společného jmění manželů nebo dědictví, zpětném proplacení vlastních finančních prostředků investovaných do nemovitosti či refinancování hypotéky.

Postupné čerpání hypotéky v několika transakcích je typické u výstaveb nemovitostí. Banka uvolňuje peníze z hypotéky vždy až po posouzení a potvrzení prostavěné hodnoty.

Vyplacení hypotéky je časově omezeno, schválenou částku je třeba vyčerpat do stanoveného data. Pokud nevyužijete celou částku úvěru a další prostředky již nebudete čerpat, je třeba bance tuto skutečnost oznámit.

Po skončení čerpání hypotéky vám banka zašle oznámení o skončení čerpání, o skutečně vyčerpané částce jistiny úvěru, o době platnosti úrokové sazby a o přesné výši splátky.

Jak rychle dostanu peníze z hypotéky

Doba čekání na uvolnění peněz z hypotéky závisí především na rychlosti dodání všech požadovaných dokumentů. S hypotečním specialistou se domluvte na předpokládaném termínu čerpání peněz. Jakmile banka zkontroluje splnění podmínek pro čerpání hypotéky, odešle prostředky na zadaný bankovní účet. Obvykle banky uvolní peníze z hypotéky do dvou týdnů. Peníze z hypotéky jsou vždy vypláceny bezhotovostně. Stejnou formou jsou hrazeny i následné měsíční splátky hypotéky.