Odchod do důchodu: Kdy do něj půjdete?

Předschválená hypotéka do 24 hodin online z pohodlí domova.
Úrok od
4,89 %
Odchod do důchodu a kdy do něj půjdete

Odchod do důchodu je vždy spojen s poklesem příjmu. Kromě státní penze se vyplatí mít vlastní finanční rezervu. Kdy odejít do důchodu a kolik si naspořit?

14.11.2023 | Roman Müller | 7 minut k přečtení

Obsah článku

Věková hranice pro odchod do starobního důchodu se rok od roku zvyšuje. Zatímco například u mužů narozených v roce 1950 byl řádný důchodový věk 62 let a 6 měsíců, dnešní dvacátníci se dočkají penze až po oslavě svých 70. narozenin. V budoucnu by se měl věk pro odchod do důchodu posunout až k hranici 75 let.

„Řada mladých Čechů si dnes nedokáže ani představit, že setrvá v zaměstnání do takto vysokého věku. Dříve si budou moci dovolit zvolnit nebo zcela opustit práci pouze lidé s dostatečnou finanční rezervou. Jednou z možností zajištění na stáří je pořízení vlastní nemovitosti. Ve stáří totiž nebudete zbytečně utrácet za drahý nájem a v krajním případě můžete nemovitost prodat, přestěhovat se do menšího bytu a za získané peníze si užít důchod,“ uvádí Miroslav Majer, CEO fintech startupu hyponamíru.cz.  

Důchodový systém v ČR

Český důchodový systém funguje na principu průběžného financování. Dnešní generace pracujících odvádí ze svých příjmů povinné sociální pojištění (pozn. jeho součástí je důchodové pojištění), které slouží k výplatě stávajících penzí. 

Tento přístup je založen na mezigenerační solidaritě a v čase se opakuje. Naši rodiče tedy odvádějí část ze svých příjmů na důchody svých rodičů, my budeme platit důchody našim rodičům a naše děti budou financovat důchody nám. 

Dobrovolné spoření na důchod

Kromě státem vypláceného důchodu si mohou Češi dobrovolně spořit na stáří prostřednictvím penzijního spoření. I tuto formu spoření na důchod podporuje stát. Nevýhodou penzijních fondů je ovšem velmi nízké zhodnocení, které výrazněji nepřekoná ani inflaci. 

V současné době je k dispozici celá řada státem nijak nepodporovaných spořicích a investičních produktů, které lze využít k budování vlastní finanční rezervy na stáří. Stačí si jen správně vybrat. 

Nové spoření na stáří

Stát bude od ledna 2024 podporovat nové spoření na stáří. Jedná se o takzvaný dlouhodobý investiční produkt (pozn. používá se zkratka DIP), který bude daňově podporovanou formou zabezpečení na stáří. 

Dlouhodobý investiční produkt budou v budoucnu nabízet například banky, obchodníci s cennými papíry, investiční společnosti či samosprávné investiční fondy. 

Od základu daně si bude možné odečíst až 48 tisíc korun ročně. Tento limit bude společný jak pro DIP, tak důchodové spoření v penzijních fondech a životní pojištění. Vláda chce tímto způsobem motivovat budoucí penzisty k aktivnímu zajištění se na stáří. 

Typy vyplácených důchodů

V České republice existuje několik typů státem vyplácených důchodů. Pro výplatu jednotlivých dávek je nutné splnit podmínky pro získání důchodu. Nejvíce lidí pobírá řádný starobní důchod. Nárok na něj vzniká při dosažení stanovené věkové hranice pro odchod do důchodu (pozn. u ročníků narozených po roce 1971 je důchodový věk 65 let) a odpracování určitého počtu let (pozn. potřebná doba pojištění je aktuálně 35 let). Podmínky pro odchod do důchodu se v souvislosti s nedávno schválenou důchodovou reformou změní. 

TIP

Nevíte, kdy půjdete do důchodu a jak si spočítat svůj důchodový věk? Datum nástupu do penze zjistíte v důchodové kalkulačce na stránkách České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ).

Odejít do důchodu je možné i před dosažením řádného důchodového věku. V tomto případě se jedná o předčasný odchod do důchodu. Od 1. října 2023 je možné odejít do předčasného důchodu nejdříve 3 roky před řádným důchodem (pozn. před tímto datem to bylo 5 let). I v tomto případě je nutnou podmínkou také získání potřebné minimální doby pojištění. 

Dalším typem je invalidní důchod. Nárok na něj získají lidé v dlouhodobě špatném zdravotním stavu, kteří nemohou pracovat vůbec nebo pracují pouze omezeně. Jedná se o druhý nejčastěji vyplácený důchod v Česku. 

Mezi další typy důchodů patří například vdovský a vdovecký důchod, sirotčí důchod nebo výsluhová renta. Poslední zmíněná dávka je určena pro specifickou skupinu osob jako jsou vojáci, policisté, hasiči a podobně. 

Přes 2 miliony starobních důchodců 

Ke konci září 2023 evidují statistiky České správy sociálního zabezpečení celkem 2 365 668 starobních důchodců. Z toho je v předčasném důchodu 716 310 osob. Za uplynulých 23 let se počet starobních důchodců zvýšil o téměř 480 tisíc.   

Jak jsme se už zmínili, druhou nejpočetnější skupinou jsou invalidní důchodci. Invalidní důchod pobírá před 410 tisíc osob. Stát vyplácí i více než 58 tisíc pozůstalostních penzí (pozn. z toho vdovy 17 850 osob, vdovci 4 547 osob a sirotci 35 717 osob).  

Aktuální výše starobního důchodu v ČR

Odchod do penze je vždy doprovázen poklesem příjmu. V roce 2023 se poprvé v historii dostal průměrný starobní důchod nad hranici 20 tisíc korun. V září téhož roku získal „průměrný český senior“ na účet měsíční důchod ve výši 20 254 korun. 

Ve druhém čtvrtletí roku 2023 dosahovala průměrná hrubá mzda v České republice 43 193 korun. Pokud takto vysokou hrubou mzdu pobírá zaměstnance bez nezaopatřených dětí, získá po odpočtu daní a pojistného na svůj účet 34 532 korun. 

Rychlým výpočtem zjistíte, že „průměrný senior” má oproti „průměrnému zaměstnanci” každý měsíc ve svém rozpočtu o více než 14 tisíc korun méně. Čím vyšší je příjem v zaměstnání, tím hlubší je finanční propad po odchodu do penze. 

Poměr výše důchodu k průměrné mzdě

I když výše průměrného starobního důchodu v Česku dlouhodobě roste, kupní sílu seniorů snižuje inflace. Ta je v poslední době extrémně vysoká. Například ke konci roku 2022 dosahovala meziročně 16,2 %. 

Miroslav Majer k tomu dodává: „Vyjít pouze s nízkým státním důchodem je v dnešní době zejména pro osamělé seniory velmi obtížné. Kdo žije v nájmu, tomu mnoho peněz po uhrazení všech poplatků spojených s bydlením nezbude. Ve výhodnější pozici jsou dnes senioři, kteří mají zajištěné vlastní bydlení. Nejsou odkázání na příspěvky na bydlení od státu a majitelé větších nemovitostí mohou získat další příjem navíc například pronájmem nevyužívaných prostor.“ 

Výpočet důchodu

Konkrétní výše starobního důchodu je u každého jiná. Ve výpočtu jsou zohledněny nejen celkové příjmy ze zaměstnání či podnikání v době před odchodem do důchodu, ale také například počet odpracovaných let (tzn. získaná doba pojištění). 

Starobní důchod se skládá ze dvou částí, a to základní a procentní výměry. První složka je pro všechny stejná a činí 10 % průměrné mzdy v České republice. V roce 2023 je základní výměra ve výši 4040 korun.

Procentní výměra se stanovuje individuálně procentní sazbou z výpočtového základu podle získané doby pojištění.

Výši vašeho důchodu vypočítá Česká správa sociálního zabezpečení, a to v rámci řízení o nároku na důchod. Před dosažením důchodového věku si můžete sami provést informativní výpočet předpokládaného starobního důchodu. Využít k tomu můžete přímo online službu ČSSZ

Důchodová reforma

Vláda v roce 2023 schválila důchodovou reformu, která postupně přinese změny v důchodovém systému. Hlavním důvodem reformy je prodlužující se délka života Čechů a s tím související narůstající doba strávena v penzi. Státní důchodový účet se dostává do hlubokých deficitů a z dlouhodobého hlediska je důchodový systém finančně neudržitelný. V současné době jde zhruba jedna třetina z celkových výdajů státu právě na výplaty důchodů. 

Vybrané změny důchodového systému jsou následující:

  • Postupně se bude zvyšovat věk pro důchod
  • Snížení maximální doby předčasného důchodu z 5 let na 3 roky 
  • Pro předčasný odchod je nutné získat 40 let pojištění
  • Úprava valorizace důchodů
  • Nárůst pojistného pro OSVČ
  • Do důchodového systému se zapojí lidé pracující na dohody o provedení práce
  • Zavedení rodinného vyměřovacího základu
  • Společný vyměřovací základ pro partnery

Reforma důchodového systému je detailně popsána na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí

Osobní důchodový plán

Budoucí seniory čeká pozdější odchod do penze a pokles příjmu. Kromě státem vypláceného důchodu budou hrát stále významnější roli vlastní prostředky. Investice do důchodu se proto vyplatí začít řešit co nejdříve.  

Nutností je správné finanční plánování důchodu. Jedině tak si totiž zajistíte finanční stabilitu i v důchodovém věku. 

Na začátku je třeba odhadnout očekávané výdaje v penzi a určit plánovanou dobu čerpání finanční rezervy. Tyto informace vám pomohou určit správnou cílovou částku, kterou je třeba do důchodu našetřit. 

Průběžně ukládané peníze je nutné vhodně zhodnocovat, aby inflace neubírala z jejich reálné hodnoty. Využít k tomu můžete různé spořicí a investiční produkty. Při jejich výběru dbejte na dostatečnou diverzifikaci. Vaše důchodové investiční portfolio může obsahovat například různé akcie, dluhopisy, podílové fondy, důchodový penzijní fond nebo také drahé kovy či nemovitosti. 

„Důležité je včas vyřešit i otázku bydlení v důchodovém věku. Je důležité zvážit, zda chcete žít ve vlastní nemovitosti nebo raději v podnájmu. Pokud se rozhodnete pro první možnost, je výhodné v produktivním věku financovat pořízení nemovitosti hypotékou. Hypoteční úvěr lze v tomto případě považovat za určitou formu důchodového spoření,“ doplňuje Miroslav Majer. 

Kolik si spořit na důchod?

Na udržení důstojné životní úrovně v důchodu by měl mít každý k dispozici alespoň dva miliony korun (pozn. v současné době). Finanční poradci obecně doporučují odkládat na důchod minimálně 10 % příjmů a začít ideálně hned od první výplaty. Pokud tedy dnes vyděláváte například 40 tisíc korun čistého, měli byste si každý měsíc odložit stranou minimálně 4 tisíce. Za čtyři desetiletí můžete tímto způsobem našetřit pěknou sumu peněz.

Kdo nechce v důchodu otáčet v kapse každou korunu, měl by si začít co nejdříve odkládat peníze stranou. Jak se co nejlépe finančně zajistit na důchod? Přečtěte si článek na téma Finanční nezávislost a spoření na důchod.

hrosik web
Roman Müller
Redaktor
Roman Müller je obsahový specialista se zaměřením na finanční trh, především hypotéky. V oboru se pohybuje už řadu let a tak ví, co vás zajímá.
Online sjednání hypotéky
Podpora online hypotečního specialisty
Zvýhodněné podmínky
Přehledné hypoteční bankovnictví

Napsali o nás

Hodnocení: 4.9 | 447 recenzí

Nepřehlédněte

Odhalujeme skryté poplatky a upozorňujeme na ně.