Daň z nemovitosti: kdy a jak ji zaplatit?

Předschválená hypotéka do 24 hodin online z pohodlí domova.
Úrok od
4,89 %

Kdo v roce 2022 nabyl do svého vlastnictví nemovitost, musí nejpozději do konce ledna letošního roku podat přiznání k dani z nemovitých věcí. Přečtěte si, do kdy a jak zaplatit vyměřenou daň.

07.01.2022 | Roman Müller | 3 minuty k přečtení

Obsah článku

Pořízení vlastní nemovitosti s sebou přináší i daňové povinnosti. Na začátku letošního roku musí zpozornět především ti majitelé nemovitostí, kteří v průběhu roku 2022 nabyli nemovitost do svého vlastnictví.

Nejpozději do 31. ledna musí tito poplatníci odevzdat na příslušný finanční úřad přiznání k dani z nemovitých věcí. Přečtěte si, v jakých dalších případech je potřeba podat daňové přiznání, kde získat potřebné tiskopisy a do kdy zaplatit vyměřenou daň.

Kdo musí letos podat daňové přiznání?

„Přiznání k dani z nemovitých věcí mají letos povinnost podat lidé, kteří v průběhu roku 2022 nabyli do svého vlastnictví pozemek, zdanitelnou stavbu nebo bytovou či nebytovou jednotku,“ upozorňuje Veronika Hegrová z portálu hyponamiru.cz.

Daňové přiznání musí znovu podat i poplatníci, kteří nemovitost nabyli před rokem 2022, ale v loňském roce provedli například přístavbu, nástavbu nebo stavbu částečně zbourali, přičemž na základě těchto úprav došlo ke změně druhu nebo výměry zastavěné plochy zdanitelné stavby či jednotky. Tyto skutečnosti se totiž promítají do výše daně. Povinnost podat daňové přiznání mají také lidé, kteří v loňském roce začali bydlet ve stavbě ještě před jejím dokončením nebo dokončili stavbu a vznikl tak nový předmět daně z nemovitých věcí.  

Výši daně si musí každý poplatník vypočítat sám a musí rovněž uvést všechny předepsané údaje. Vypočtená daň se platí na zdaňovací období roku 2023. „Oznamovací povinnost mají vůči finančnímu úřadu také lidé, kteří nemovitost v roce 2022 prodali, darovali nebo jinak pozbyli. Finančnímu úřadu je třeba v těchto případech doručit písemné oznámení,“ doplňuje Veronika Hegrová.

Kdo nepodává daňové přiznání?

Přiznání k dani z nemovitých věcí nevyplňují ti majitelé nemovitostí, kteří již podali daňové přiznání v předchozích letech (pozn. tedy na začátku roku 2022 nebo dříve) a současně se nezměnily žádné skutečnosti rozhodné pro stanovení daně. Veronika Hegrová k tomu dodává: „Pokud jste tedy nabyli nemovitost například před pěti lety, finanční úřad vás bude sám informovat o daňové povinnosti. Může vám buď zaslat poštou předvyplněnou složenku na úhradu vyměřené daně z nemovitosti, nebo zaslat informace k platbě daně do datové či e-mailové schránky.“

Daňové přiznání se nepodává ani v případě, kdy obec změní výši koeficientu daně z nemovitosti nebo dojde ke změně průměrné ceny pozemku. Správce daně tyto změny automaticky sám zohlední při výpočtu daně na aktuální rok.

Kde získat tiskopis daňového přiznání?

Přiznání k dani z nemovitých věcí můžete jednoduše vyplnit elektronicky prostřednictvím aplikace EPO (pozn. dostanete se k ní přes portál MOJE daně). Výhodou je, že tato aplikace obsahuje veškeré číselníky potřebné pro vyplnění daňového přiznání. „Pokud si s něčím při vyplňování daňového přiznání nebudete vědět rady, využijte průvodce formulářem. Vyplněný tiskopis můžete odeslat příslušnému finančnímu úřadu datovou zprávou,“ uvádí Veronika Hegrová. Na stránce MOJE daně můžete rovněž využít Online finanční úřad, prostřednictvím kterého lze přistupovat do daňové informační schránky+.

Další možností je vyplnění tiskopisu daňového přiznání. Ten získáte buď na vašem místně příslušném finančním úřadě, nebo si ho také můžete stáhnou z internetových stránek Finanční správy ČR.

Vyplněný tiskopis poté doručíte osobně nebo poštou na podatelnu finančního úřadu, v jehož obvodu působnosti se nemovitost nachází.

Termín pro zaplacení daně

Důležité termíny pro platbu daně z nemovitosti

Daň z nemovitosti do částky pět tisíc korun se platí naráz, a to nejpozději do 31. května 2023. Pokud je částka vyšší než pět tisíc korun, je možné daň zaplatit buď najednou, nebo ve dvou splátkách. První splátku je v tomto případě nutné zaplatit do konce května a druhou nejpozději do 30. listopadu 2023. Vyměřenou daň je možné zaplatit složenkou, bankovním převodem nebo prostřednictvím služby SIPO.

? Podání do 31. ledna 2023? Platba do 31. května 2023
✅ Platba složenkou nebo bankovním převodem✅ Platba prostřednictvím SIPO

Poslouchejte náš podcast „Za lepší Hypotéku“

hrosik web
Roman Müller
Redaktor
Roman Müller je obsahový specialista se zaměřením na finanční trh, především hypotéky. V oboru se pohybuje už řadu let a tak ví, co vás zajímá.
Online sjednání hypotéky
Podpora online hypotečního specialisty
Zvýhodněné podmínky
Přehledné hypoteční bankovnictví

Napsali o nás

Hodnocení: 4.9 | 447 recenzí

Nepřehlédněte

Odhalujeme skryté poplatky a upozorňujeme na ně.