Co je to zpětná hypotéka?

Předschválená hypotéka do 24 hodin online z pohodlí domova.
Úrok od
4,89 %
hypotéka na bydlení ve vlastním

Zpětná, reverzní, obrácená a seniorská hypotéka nebo také renta z nemovitosti. Těmito názvy bývá označován spotřebitelský úvěr, který slibuje českým seniorům finanční přilepšení v důchodovém věku. Přečtěte si, jaký je princip zpětné hypotéky, kdo ji nabízí a jaké jsou její výhody a nevýhody.

15.07.2021 | Roman Müller | 5 minut k přečtení

Obsah článku

Odchod do důchodu je vždy doprovázen poklesem příjmu. Řada českých seniorů sice nemá velké úspory, ale zato vlastní nemovitost v hodnotě několika milionů korun. Pokud zůstanou ve velkém rodinném domě či bytě sami, mnohdy přemýšlí o jeho prodeji. Část peněz poté mohou využít na pořízení menší nemovitosti a zbytek investovat například do cestování nebo peníze rozdělit mezi potomky. Finanční přilepšení slibuje i v Česku dosud méně rozšířená zpětná hypotéka.

TIP: Našli jste zajímavou nemovitosti ke koupi a sháníte peníze na zaplacení požadované kupní ceny? Naše hypoteční kalkulačka vám vyhledá nejvýhodnější nabídky hypoték na trhu. 

Jak funguje zpětná hypotéka?

Princip zpětné hypotéky je velmi jednoduchý. Senior zastaví ve prospěch poskytovatele spotřebitelského úvěru vlastní nemovitost a ten mu na oplátku podle sjednané smlouvy vyplácí každý měsíc doživotní rentu. Po dobu její výplaty zůstává senior majitelem nemovitosti a neplatí žádné měsíční splátky ani úroky. Získané peníze může využít na cokoliv. 

Ke splacení jistiny úvěru včetně připsaných úroků dochází obvykle až po smrti seniora, kdy je vzniklý dluh řešen v rámci dědického řízení. Celou dlužnou částku splatí případný dědic či dědicové naráz buď ze svých vlastních zdrojů, nebo z peněz získaných prodejem zastavené nemovitosti. Pokud majitel nemovitosti žádné dědice nemá, je dluh opět vyrovnán při prodeji nemovitosti. Zpětnou hypotéku je možné ukončit i před smrtí seniora, a to splacením jistiny a připsaných úroků. 

Podmínky získání zpětné hypotéky

Stejně jako u běžné hypotéky musí zájemci o zpětnou hypotéku projít schvalovacím procesem, kdy jsou sledovány jednotlivé podmínky pro získání úvěru. Senior musí v první řadě vlastnit nemovitost (pozn. do zástavy tedy nelze vložit družstevní byt), na které není sjednáno pro poskytovatele úvěru nepřípustné zástavní právo. Pokud je nemovitost ve spoluvlastnictví manželů, je třeba souhlas obou manželů. Zpětnou hypotéku je možné získat i v případě, kdy je senior pouze spoluvlastníkem zastavované nemovitosti. Poskytovatel úvěru si určí, jaký musí být jeho minimální spoluvlastnický podíl.

Další důležitou podmínkou je dosažení určitého minimálního věku, obvykle se jedná o hranici šedesáti let. Při schvalování žádosti o zpětnou hypotéku jsou sledovány i celkové čisté příjmy a výdaje domácnosti seniora. Hlavním příjmem je obvykle starobní důchod, který mohou doplňovat případné další vedlejší výdělky. Mezi výdaje patří především veškeré pravidelné platby spojené s provozem domácnosti, výdaje na zajištění životních potřeb a splátky existujících úvěrů a dalších finančních závazků.

Výše vyplácené renty se odvíjí od věku zájemce o zpětnou hypotéku a hodnoty nemovitosti v zástavě. Obecně platí, že čím je senior starší a čím hodnotnější nemovitost vlastní, tím vyšší může být jeho měsíční renta.

Základní dokumenty předkládané žadatelem o zpětnou hypotéku:

  • Průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas)
  • Nabývací titul k nemovitosti (kupní smlouva, smlouva o převodu vlastnictví, dědictví)
  • Dokument prokazující výši pobíraného důchodu
  • Dokumenty vypovídající o výši splátek již existujících úvěrů a jiných finančních závazků (úvěrové smlouvy)

Zpětná hypotéka cílí na osamělé seniory

U zpětné hypotéky je stejně jako u ostatních finančních produktů potřeba zvážit veškeré výhody a nevýhody. Tento specifický typ spotřebitelského úvěru může být řešením pro osamělé seniory, kteří nechtějí nebo nemají komu odkázat vlastní nemovitost, chtějí dožít ve svém a hledají cestu jak získat v důchodovém věku peníze navíc. Hlavní nevýhodou zpětné hypotéky je vyšší úroková sazba, která se v současné době pohybuje okolo deseti procent. Před podpisem úvěrové smlouvy je nutné řádně číst ujednání ve smlouvě. Důležité jsou především pasáže smlouvy popisující způsob a dobu vyplácení renty (pozn. renta může být vyplácena doživotně nebo jen po určitou dobu), výši a dobu platnosti úrokové sazby, způsob výpočtu úroku a také informace o případné kapitalizaci úroků. Důležité je rovněž správné ocenění zastavované nemovitosti, která bude sloužit jako zástava k poskytnuté zpětné hypotéce.

Banky zpětnou hypotéku nenabízí

Zpětná hypotéka je v Česku minimálně využívaným finančním produktem. Počet zájemců se pohybuje odhadem v nižších stovkách. Tuzemské banky tento typ spotřebitelského úvěru nenabízí. Důvodem je fakt, že je určen pouze pro velmi úzkou cílovou skupinu. Navíc se jedná o poměrně kontroverzní produkt zacílený na nejstarší a nejzranitelnější populaci.

Zpětnou hypotéku mohou nabízet pouze subjekty, které mají licenci od České národní banky k poskytování spotřebitelských úvěrů. Dlouhodobě se na zpětné hypotéky specializuje společnost Finemo.cz. Ještě v loňském roce nabízelo tyto úvěry také NEY spořitelní družstvo.

hrosik web
Roman Müller
Redaktor
Roman Müller je obsahový specialista se zaměřením na finanční trh, především hypotéky. V oboru se pohybuje už řadu let a tak ví, co vás zajímá.
Online sjednání hypotéky
Podpora online hypotečního specialisty
Zvýhodněné podmínky
Přehledné hypoteční bankovnictví

Napsali o nás

Hodnocení: 4.9 | 447 recenzí

Nepřehlédněte

Odhalujeme skryté poplatky a upozorňujeme na ně.