Respondent #248

Provedl jsem „široké výběrové řízení“ na hypo a v rámci šesti nabídek jste nepřekonali tu nejlepší. Ve finále jsem řešil u své banky, kde už jednu hypotéku mám. Z toho předpokládám pramenila i nejvýhodnější nabídka pro stávajícího klienta.