Respondent #120

Byly mi poskytnuty informace dostatečné k posouzení vhodnosti úvěru, vysvětleny možnosti. To, že jsem nakonec nevyužil nabídku byla pouze shoda okolností.