Respondent #117

Pohotová služba bez přesvědčovacích schopnosti vůči bance.