Kód banky 8060 – Stavební spořitelna České spořitelny – Buřinka